Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ведення ділових переговорів

Остання редакція: 24.10.19

Публікаціі з предмету

  • Ведення ділових переговорів (195 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Ведення ділових переговорів» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»24 Жовтня 2019 р.