Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка транспорту

Навчальна   дисципліна  ,,Економіка транспорту” охоплює  наступні аспекти сфери транспорту: роль транспорту в соціально-економічному розвитку  країн та  у їх  конкурентоздатності  в умовах глобалізації; особливості управління, планування  та оцінювання ефективності бізнес-діяльності у сфері транспорту (принципи, методи, організаційні структури, економічну ефективність,  тенденції розвитку) при її реалізації засобом інтегрованого застосування   засад маркетингу, логістики,  сучасних комунікацій та  автоматизації  транспортних і допоміжних процесів; вантажні та пасажирські перевезення (структури перевезень, особливості формування транспортних потоків, планування перевезень та їх раціоналізацію); планування експлуатаційної роботи різних видів транспорту (значення та особливості експлуатаційної роботи, зміст та показники  планів цієї роботи, економічну оцінку якості та ефективності експлуатаційної роботи); ефективність розвитку матеріально-технічної бази різних видів транспорту (задачі розвитку та його прогресивні  напрямки, планування капітальних вкладень та ремонтів і обслуговування основних фондів); працю  та заробітню  платню на різних видах транспорту (сутність організації праці, нормування праці та її продуктивність,  фонд заробітної платні); основні фонди різних видів транспорту, їх обігові засоби,   витрати,  тарифи і  фінанси; економічні та правові питання ефективної  взаємодії різних видів транспорту при здійсненні перевезень вантажів і пасажирів та їх сервісного супроводження  на внутрішньому і  зовнішньому ринках транспортних послуг України (актуальність, сучасний стан, світові тенденції розвитку, перспективи) тощо. Системне знання програмних  питань даної навчальної дисципліни дозволяє фахівцям, що володіють ними,  ефективно вирішувати  різноманітні  економічні та організаційні і управлінські питання в сфері транспортних послуг та на ланках внутрішньовиробничого транспорту; все це дозволяє  створювати     суб’єктам бізнесу стійкі та тривалі конкурентні переваги   і   забезпечує їм гарантоване досягнення визначених маркетингових цілей. 

Остання редакція: 04.10.19