Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Товарна інноваційна політика

Мета дисципліни «Товарна інноваційна політика» — вивчення головних напрямів розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Завдання навчальної дисципліни: надати достатніх знань із визначальних положень маркетингу продуктових інновацій; навчити ефективному застосуванню результатів наукових досліджень, технологічних інновацій, маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів; сформувати навички використання для розробки інноваційних продуктів сучасних методів та прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Предмет навчальної дисципліни — товарна інноваційна політика суб’єктів господарської діяльності ринкової орієнтації з позицій системного комплексного підходу.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету