Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент комерційної діяльності

Навчальна дисципліна «Менеджмент комерційної діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», сприяє підготовці фахівців з ґрунтовним розумінням ключових законів і закономірностей управління комерційною діяльністю в умовах динамічного розвитку світових товарних ринків та становлення національних компаній у глобальному конкурентному середовищі. Слід відзначити, що велика кількість інших функціональних сфер господарської діяльності знаходять своє логічне завершення у їх комерційному успіху, у конкурентоспроможності в короткостроковій і довгостроковій перспективах.
 

ОПП "Комерційна діяльність і логістика"

Методичні матеріали 

Робоча програма навчальної дисципліни


 

ОПП "Міжнародний бізнес"

Методичні матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни


 

ОПП "Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство"

Методичні матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

Остання редакція: 26.02.24