Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління бізнес-процесами в логістиці

Анотація навчальної дисципліни "Управління бізнес-процесами в логістиці"

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "Управління бізнес-процесами в логістиці"

Робоча програма навчальної їдисципліни "Управління бізнес-процесами в логістиці"

Остання редакція: 25.02.24