Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківські інформаційні системи

Дисципліна «Банківські інформаційні системи» –нормативна для  освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр» магістерської програми «Моделювання та інформаційні технології в економіці» за напрямом «Інформаційні системи в банківських та фінансових установах».Дисципліна читається  в 10 семестрі. Дисципліна присвячена висвітленню питань створення та функціонування інформаційних систем і технологій в банківських установах.

Остання редакція: 22.09.11