Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рамазанов Султан Курбанович

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: професор кафедри інформаційних систем в економіці
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Стаж роботи: 44 роки
Біографія:

Народився 13.12.1949 р.

Математик, кібернетик, екологічний економіст; почесний професор Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, фахівець із проектування та розробки  інтегрованих інформаційних систем управління складними  еколого-економічними об'єктами з елементами штучного інтелекту,  а також організатор науки, освіти та управління науковими роботами  та проектами.

Доктор технічних наук, Доктор економічних наук,

Професорзаслужений діяч науки і техніки України.

Академік академій: МАІ, МАНЕБ, АЕНУ, ТАУ, АНТУ,

Професор кафедри «Інформаційні системи в економіці» «КНЕУ ім. В. Гетьмана».

Нагороджений медаллю «Відмінник освіти України», медаллю ім. М.В. Ломоносова і орденами Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності «За заслуги в науці» і  «За заслуги в освіти», а також присвоєно звання «Заслужений діяч транспортної академії України» та ін.

 

Освітні і наукові спеціальності:

   ВНЗ:      Математика  (вища освіта, Донецьк, 1973), Фінанси  (вища освіта, Луганськ, 2001).

ДАК (ВАК):

Тема кандидатської. дисертації:«Оцінювання і ідентифікація стохастичних мультиплікативно-адитивних сумішей».

Шифр і найменування спеціальності: 05.13.01 – техническая кибернетика и теория информации, 1982р.

Тема 1-ї докторської дисертації: «Автоматизация управления производственно-транспортным комплексом в системе экологического мониторинга».

Шифр і найменування спеціальності:  05.26.05 – Инженерная экология, 1997р.; 

                                                     05.22.12 – Промышленный транспорт, 1997р.

Тема 2-ї докторської дисертації:  «Модели и информационные технологии эколого-экономического управления производственной системой в нестабильной среде».

Шифр і найменування спеціальності:  08.00.11 – Математические методы, модели и информационные технологии в экономике, 2008р.

Академік академій: Міжнародній академії інформатизації, Міжнародній академії наук екології і безпеки життєдіяльності, Академії економічних наук України, Транспортній академії України.