Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегія підприємства (К-ра менеджменту)

Остання редакція: 22.11.19

Публікаціі з предмету

  • Стратегія підприємства (258 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства»22 Листопада 2019 р.