Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій"

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікація - бакалавр менеджменту
Освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій»
 
 
 
Візитівка освітньої програми (вступ 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Візитівка освітньої програми (вступ 2021,2022)
Візитівка освітньої програми (вступ 2023)
Взаємодія зі стейкхолдерами:
                           Архів документів
 
 

Презентація ОПП "Менеджмент бізнес-організацій"