Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- вміти застосовувати інструментарій бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, а також оцінювати якість облікової інформації;

- розбудовувати систему бухгалтерського  обліку для потреб управління, а також  формувати експертну думку та професійне судження щодо побудови та трансформації системи бухгалтерського обліку для потреб управління економічним суб’єктом;

- оцінювати та інтерпритувати інформацію щодо майбутніх витрат і доходів для прийняття управлінських рішень;

- формувати та надавати облікову інформацію щодо забезпечення цільового використання  бюджетних коштів, забезпечення збереження майна, для управління видатками за захищеними статтями бюджету,для забезпечення виконання бюджетних програм;

- використовувати бухгалтерський облік як інформаційне джерело системи стратегічного управління бюджетними установами

Остання редакція: 28.04.19