Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами та змінами в логістиці

Управління проектами – це наукова дисципліна і практична діяльність з планування, організації та контролю ресурсів задля успішної реалізації проектів, тобто обмежених часовими рамками процесів, що зазвичай спрямовані на втілення певних  вигідних змін або створення доданої вартості.

Управління змінами – це структурний підхід до переводу певних об’єктів управління (команд, організацій) з поточного стану в бажаний майбутній стан. В управлінні проектами, управління змінами розглядається як діяльність з управління проектом, в якому формально представлені і схвалені зміни проекту. Управління змінами також може розглядатися як процес постійного коригування напрямку діяльності організації, пошуку нових можливостей та запобігання можливих втрат у мінливому зовнішньому контексті, у тому числі ринковому оточенні.

Для успішного вирішення логістичних завдань сучасних організацій зазвичай є необхідним залучення значних ресурсів та одночасно з цим врахування багатьох мінливих чинників зовнішнього впливу. Тому ефективність провадження їх логістичної діяльності багато у чому залежить від того, чи володіє менеджмент цих організацій сучасною методологією управління проектами та змінами, і чи здатен він ефективно застосовувати її у своїй роботі.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Управління проектами та змінами в логістиці (магістерський рівень в.о.) (54.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами та змінами в логістиці» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.