Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг (К-ра Управління персоналом та економіки праці)

Остання редакція: 07.07.16

Публікаціі з предмету

  • Тренінг-курс (Створення власного бізнесу) (834.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Тренінг-курс «Створення власного бізнесу» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціальність 6505 «Управління персоналом і економіка праці»10 Жовтня 2019 р.
  • Тренінг-курс (Управління командами) (409 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни25 Червня 2019 р.