Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кицак Тарас Григорович

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Закінчив магістратуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Облік та аудит».  У 2008р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві». У КНЕУ працює з 2007 року. Викладає дисципліни «Соціальна відповідальність», «Економіка праці та СТВ», «Організація праці менеджера», «Управління поведінкою персоналу».