Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент продуктивності

Мета дисципліни- дослідження проблем комплексного використання економічних ресурсів у процесі виробництва і реалізації різноманітних благ з метою мінімізації сукупних витрат і одержання максимальних результатів.

Завдання дисципліни- надання студентам максимум знань з проблем управління продуктивністю для їх практичного застосування в усіх ланках мікро- і макроекономіки.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

—  визначати стратегічні цілі суспільства-економічні, соціальні, демографічні і екологічні;

—  виходячи із стратегічних цілей суспільства визначати стратегічні цілі мікрорівневих організацій — підприємств, фірм, компаній і т.д.;

—  виокремити в кожному часовому періоді найефективніші макрорівневі чинники продуктивності і рекомендувати їх урядовим і законодавчим структурам для запровадження в практику, виходячи із їх групової класифікації;

—  класифікувати витрати відповідно до існуючої методики;

—  обраховувати витрати на одиницю продукції;

—  правильно розподілити постійні витрати за видами продукції, що виготовляється;

—  складати кошторис виробництва за елементами витрат;

здійснювати калькуляцію собівартості одиниці продукції.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету

  • Менеджмент продуктивності (443.5 KB) методичні матеріали що до змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Менеджмент продуктивності"29 Березня 2016 р.