Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітній рівень магістр

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для здобуття освітнього ступеня магістр

 

Галузь знань

Спеціальності (спеціалізації) освітнього рівня магістр

Магістерська  програма

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчання

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка, 

спеціалізація – Економіка агробізнесу

·     Економіка  агробізнесу

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування (тестування з економіки)

1 р. 8 м.

051 Економіка, 

спеціалізація – Міжнародна економіка

·     Управління міжнароднимбізнесом

·     Міжнародна  торгівля і маркетинг

·     Міжнародний  облік  та  аудит

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування (тестування з економіки)

1 р. 8 м.

051 Економіка, 

спеціалізація - Економіка підприємства

·     Бізнес-економіка

·     Бізнес-аналітика

·     Менеджмент проектів  і консалтинг

·     Менеджмент проектів  і

консалтинг (англомовна)

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування (тестування з економіки)

1 р. 8 м.

08

Право

081 Право,  

спеціалізація – Публічне право

·Конституційне державотворення і процес

·Судочинство

·Правове регулювання фінансової

діяльності

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 8 м.

081 Право,  

спеціалізація – Приватне  право

·Правове регулювання комерційної діяльності

·Корпоративне право

·Правове регулювання міжнародного бізнесу

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 8 м.

 

 

Галузь знань

Спеціальності (спеціалізації) освітнього рівня магістр

Магістерська  програма

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчання

Код / Назва

Код / Назва

Назва

07

У п р а в л і н н я     т а      а д м і н і с т р у в а н н я

071  Облік і оподаткування,

спеціалізація – Облік і аудит

·     Облік  і  аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

·     Облік  і  аудит в управлінні підприємницькою

діяльністю (англомовна)

·     Управлінський облік і контроль

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

071  Облік і оподаткування,

спеціалізація–Податковий менеджмент

·     Податковий менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справата страхування,

спеціалізація – Корпоративні фінанси

·     Фінансовий  менеджмент у сфері  бізнесу

·     Фінансовий  менеджмент у сфері  бізнесу (англомовна)

·     Фінансовий  контролінг

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справа та страхування,

спеціалізація – Банківський бізнес

·     Банківський бізнес

 

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справа та страхування,

спеціалізація – Митна справа

·     Митна справа

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справа та страхування,

спеціалізація – Міжнародні фінанси

·     Міжнародні фінанси

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

073  Менеджмент

спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

·     Менеджмент  корпорацій

·     Адміністративний  менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

073  Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

·    Управління агробізнесом

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

 

 

Галузь знань

Спеціальності (спеціалізації) освітнього рівня магістр

Магістерська  програма

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчання

Код / Назва

Код / Назва

Назва

07

Управління     та      адміністрання

073  Менеджмент,

спеціалізація – Бізнес-адміністрування

·     Бізнес-адміністрування

(МБА-напрям охорона здоров'я) 

·     Бізнес-адміністрування (англомовна)

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

073  Менеджмент,

·     Міжнародний менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

спеціалізація – Міжнародний менеджмент

073  Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент персоналу

·     Менеджмент персоналу

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

075  Маркетинг

·     Маркетинговий  менеджмент

·     Рекламний  менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

спеціалізація – Комерційна діяльність  та логістика

·     Комерційна  діяльність та логістика

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

076  Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність,

спеціалізація – Підприємництво

·     Менеджмент підприємницької діяльності

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

спеціалізація – Міжнародний бізнес

·     Міжнародний бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

28   Публічне управління     та адміністру-вання

281   Публічне управління   

та адміністрування

·     Управління публічним сектором економіки

Управління муніціпальною економікою

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

 

Остання редакція: 11.07.18