Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія соціальної роботи

Метою курсу є розкриття змісту предмету соціології соціальної роботи, набуття студентами вмінь та навичок використання методів та технологій соціальної роботи.
Завдання:   - розкрити принципи соціальної роботи та надати знання щодо практичних технологій соціальної роботи; - навчити студентів користуватися соціологічними методами задля вивчення, аналізу та прийняття рішень щодо реалізації технологій соціальної роботи;  - навчити студентів реалізовувати методи соціологічного дослідження в рамках соціальної роботи.
феномен соціальної роботи як соціальний процес і систему надання соціальної допомоги особам, групам і спільнотам, які цієї допомоги потребують, опинившись у складній життєвій ситуації.
Об’єктом соціології соціальної роботи є сфера соціальної роботи як соцієтальна система певним чином організованих і самоорганізованих соціальних працівників і клієнтів, які утворюють групи та організації, що взаємодіють у формі соціальної діяльності з надання та отримання соціальної допомоги, зумовлюючи функціонування й розвиток цієї сфери, тенденції і процеси, що в ній відбуваються.
Предметом соціології соціальної роботи є соціальні відносини, які виникають у сфері соціального життя і відображають неоднакові соціальні позиції в ньому людей, різних соціальних груп та класів, соціальних організацій та інститутів, задіяних у наданні та отриманні соціальної допомоги.
 
Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологія соціальної роботи (60.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія соціальної роботи»   для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»22 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія соціальної роботи (108.5 KB)паспорт дисципліни «Соціології соціальної роботи»05 Жовтня 2017 р.