Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Соціальні та медіа комунікації"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціальні та медіа комунікації»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 054 «Соціологія»

Освітня кваліфікація – бакалавр ...

Освітньо-професійна програма «Соціальні та медіа комунікації»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

 

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця з CFA Institute
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Соціальні та медіа комунікації"

Презентація ОПП «Соціальні та медіа комунікації»

054 «Соціологія»

 

Остання редакція: 13.06.23