Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітньо-професійна програма

Наказ про затвердження складу проектної групи з розробки ОПП №1055 від 28.12.18 

Освітньо-професійна програма "Соціальні та медіа-комунікації" (затверджена Вченою радою ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" протокол № 6 від 05.02.2019)

Наказ про введення в дію ОПП "Соціальні та медіа-комунікації"

Освітньо-професійна програма "Соціальні медіа-комунікації" (затверджена Вченою радою ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" протокол № 9 від 30.06.2020 р.)

Наказ про введення в дію ОПП "Соціальні та медіа-комунікації" (нова редакція)

Освітньо-професійна програма "Соціальні та медіа-комунікації" (затверджена Вченою радою ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", протокол № 11 від 30.06.2022)

Наказ про внесення змін до ОПП "Соціальні та медіа-комунікації" та навчального плану підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 "Соціологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" з 1.09.2022 р.

 

Остання редакція: 26.07.22