Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Опис освітньо-професійної програми

Соціологія, освітня програма - Соціальні та медіа-комунікації
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДІА КОМУНІКАЦІЇ»
Гарант програми – Єрескова Тетяна Володимирівна
Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології факультет управління персоналом, соціології та психології
e-mail: yereskova.tetiana@kneu.edu.ua
 
 
                                                                                 Галузь знань                  05   «Соціальні та поведінкові науки»
                                                                                 Спеціальність                054 «Соціологія»
                                                                                 Обсяг програми             240 кредитів
                                                                                 Тривалість програми     4 роки
                                                                                 Форма навчання            денна
 
 
   МЕТА освітньої програми: підготовка фахівців з соціології, які ефективно орієнтуються у сучасному комунікаційному та медійному просторі, володіють механізмом інтерпретації інформації під час адаптування до певного соціального та бізнес середовища, застосовують дієві комунікаційні технології  соціального впливу під час соціальної взаємодії з оточуючими.
 
Що ВИВЧАЄМО:
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ - стратегії взаємодії у різних соціальних середовищах (організація, економіка, бізнес, культура, політика, 
міжособистісна та міжгрупова взаємодія).
МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ - дієві комунікативні практики та технології впливу  на цільові групи, необхідні для самореалізації у сучасному 
соціумі, забезпечення ефективного функціонування будь-якого організаційно-управлінського середовища та управління некомфортним 
середовищем
 
   Чому НАВЧАЄМО: Організації та проведенню соціальних  та маркетингових досліджень;виробництву інформації;плануванню, розробці та реалізації комунікаційної політики організацій та стратегій кампанії; розповсюдженню інформації з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в інтересах роботодавця; посередництву та налагодженню соціального партнерства;прогнозуванню можливих соціальних конфліктів, зон соціальної напруженості, розробці заходів щодо запобігання конфліктів та ефективного їх розв'язання; соціологічному забезпеченню виборчих кампаній, інформаційних компаній та дослідженню громадської думки.
 
   Де зможете ПРАЦЮВАТИ: Сучасні аналітичні соціологічні центри, консалтингові кампанії, маркетингові кампанії, бізнес-структури (банки, фірми і т.п.), державні органи регіонального та муніципального рівня, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети, журнали), новітні засоби масової інформації (інтернет-видання, соціальні мережі), власна підприємницька діяльність з надання комунікативно-інформаційних  та аналітичних послуг.
 
   Ким зможете ПРАЦЮВАТИ: Аналітиками даних на промислових, транспортних, торгових підприємствах, ЗМІ, кредитно-фінансових установах, адміністративних установах; фахівцями з PR; фахівцями з реклами; фахівцями з копірайту; фахівцями зі стратегічних комунікацій; консультантами з управління людськими ресурсами; кореспондентами ЗМІ, прес-секретарями; редакторами новин та медійних проєктів.
 
 
 
Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти)
 
Українська мова та література
 
Математика
 
Іноземна мова або Історія України/Географія/Біологія/Фізика/Хімія
 
 
 
 
За більш детальною інформацією звертайтесь. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,  кафедра соціології, ауд. 533;тел: 371-61-48
 
Або на сторінці: https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/Cociologij/
Остання редакція: 13.01.22