Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 054