Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Економічна журналістика"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 «Економічна журналістика»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань 06 «Журналістика»

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня кваліфікація – бакалавр ...

Освітньо-професійна програма «Економічна журналістика»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

 

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця з CFA Institute
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Економічна журналістика"

Презентація ОПП «Економічна журналістика»

Остання редакція: 13.06.23