Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етносоціологія релігії

Мета:сформувати у студентів основи знань про походження, суть і функції різноманітних етнічних спільнот, їх розвиток та взаємозв’язки, а також їх входження у систему соціальних відносин. Надати студентам знання про специфіку соціологічного вивчення феномену релігії та аналізу релігійності, як сутнісного стану світосприйняття людини; сформувати уміння орієнтуватись в результатах соціального вивчення релігії як соціокультурного явища та вироблення навиків використання соціологічних методів у практичній і дослідницькій роботі.

Завдання: розкрити зміст понять етнос і нація; дослідити основні тенденції їх утворення та розвитку; ознайомитися зі складовими процесу формування етнічної ідентичності (самосвідомості); дослідити різні підходи до визначення націоналізму; охарактеризувати різновиди етнічних взаємодій, особливо міжетнічні конфлікти; розглянути концепції вироблення державної етнонаціональної політики; дослідити етнонаціональний склад населення України та тенденції його розвитку; сформувати навики творчого й толерантного підходу щодо питань міжетнічних взаємодій та формування нації в Україні.

Остання редакція: 07.04.16