Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія

Питання до іспиту

/userfiles/fupstap/Questions_for_the_exam_sociology.rtf

Остання редакція: 02.11.20

Публікаціі з предмету

 • Соціологія 071 (307 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Облік і аудит»                                       16 Жовтня 2019 р.
 • Соціологія 072 (306.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Фінанси та страхування»16 Жовтня 2019 р.
 • Соціологія 6.030206 (102.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 6.030206 - Міжнародний бізнес                       16 Жовтня 2019 р.
 • Соціологія 051 (348.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051«Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) Економіка міста та урбаністика, Зелена економіка                                 16 Жовтня 2019 р.
 • Соціологія 051 (Економічна кібернетика) (286.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051«Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економічна кібернетика»16 Жовтня 2019 р.
 • Соціологія 051 (Міжнародна економіка) (69.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051«Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) Міжнародна економіка,Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення16 Жовтня 2019 р.
 • Соціологія 3кр. (100.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Соціологія» .Дисципліна бакалаврського рівня.12 Липня 2016 р.
 • Соціологія 3к (517 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Соціологія»12 Липня 2016 р.
 • Соціологія 4к (573 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань науки та дисципліни «Соціологія»( 3кредити,4кредити,5кредитів)12 Липня 2016 р.
 • Соціологія 5к (411.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань науки та дисципліни «Соціологія»( 3кредити,4кредити,5кредитів)12 Липня 2016 р.
 • Соціологія 4кр. (101 KB)паспорт науки «Соціологія»12 Липня 2016 р.
 • Соціологія 5кр. (97.5 KB)паспорт науки «Соціологія»12 Липня 2016 р.