Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальна статистика (К-ра Соціології)

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Соціальна статистика (2 курс) (318 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціальна статистика»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціальна статистика (1 курс) (318.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціальна статистика»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.