Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасне українське суспільство :соціологічний аналіз

Публікаціі з предмету

  • Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз (252 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Сучасне українське суспільство: соціологічний аналіз»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія у сфері економіки»18 Жовтня 2019 р.