Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія конфлікту

Соціологія конфлікту - це галузь соціології, що вивчає природу, механізми виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

Мета вивчення дисципліни: дати знання про сутність і природу конфліктів; розглянути види, структуру та причини конфліктів; допомогти слухачам оволодіти технологіями управління конфліктом, засвоїти етапи та стилі їх розв’язання.

Завдання вивчення дисципліни:

  • аналізувати конфліктні ситуації;
  • виявляти причини конфліктів та відрізняти їх;
  • вибирати раціональні стилі розв’язання конфліктів;
  • прогнозувати та запобігати конфліктам.

В умовах переходу суспільства до ринкових відносин різко підвищується рівень конфліктності в соціальній та професійній сферах життєдіяльності індивіда. Конфлікти мають місце в діяльності всіх соціальних інститутів, соціальних груп у взаємовідносинах між людьми. За таких умов оволодіння основними знаннями з соціології конфлікту є надзвичайно важливим та необхідним.

Робочі програми та методичні матеріали

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Соціологія конфлікту (306 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціологія конфлікту»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологія конфлікту (75 KB)паспорт спецкурсу  «Соціологія конфлікту» .Дисципліна бакалаврського рівня.05 Жовтня 2017 р.