Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-стратегія

Остання редакція: 22.11.19

Публікаціі з предмету

  • Бізнес стратегія (260 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Бізнес стратегія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Підприємницька діяльність»22 Листопада 2019 р.