Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Менеджмент проєктів і консалтинг"

 

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація – магістр ...

Освітньо-професійна програма «Менеджмент проєктів і консалтинг»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП, призначення проєктної групи та внесення змін в склад проєктної групи

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 2020

 

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 2023

Робочі програми, методичні матеріали обов'язкових освітніх компонент

Методичні матеріали компонент практичної підготовки

Каталог та методичні матеріали вибіркових компонент

Архів документів

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

 

 

 

Взаємодія зі стейкхолдерами:

Сертифікат з акредитації UPMA                             Міжнародне партнерство

Сертифікат з акредитації CMC Ukraine                  Неформальна освіта

Професійний дорадчий комітет                              Результати опитувань здобувачів та роботодавців

Меморандуми про співпрацю                                  Анкета зворотного зв'язку зі стейкхолдерами

Інститут управлінського консультування                Практикум від професіоналів  

Відгуки випускників                                                   Запрошені викладачі                                                                                            

 

 

 

 

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Менеджмент проєктів і консалтинг"

Презентація ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг»

 

Відео екскурсія по Києвському національному економічному університету

 

 

Остання редакція: 13.03.24