Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій"

 

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю  073 «Менеджмент»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня кваліфікація – магістр Менеджменту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019_денна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019_заочна

 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЇ

СТЕЙКХОЛДЕРІВ

2020

 

РЕЦЕНЗІЇ

СТЕЙКХОЛДЕРІВ

2023

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020_денна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН_2020_заочна

 

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023_денна

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023_заочна

Взаємодія зі стейкхолдерами:

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська

робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Менеджмент бізнес-організацій"

Презентація ОПП «Менеджмент бізнес-організацій»

 

Остання редакція: 14.03.24