Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг з прийняття управлінських рішень

Остання редакція: 22.11.19

Публікаціі з предмету

  • Тренінг з прийняття управлінських рішень (889 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Тренінг з прийняття управлінських рішень» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент соціальної сфери»22 Листопада 2019 р.