Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністрування підприємницької діяльності

Мета науки: полягає у формуванні системи знань щодо  підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для здійснення адміністративного управління з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

розуміти :

  • що адміністрування є невід’ємною складовою підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання;
  • що свідоме та цілеспрямоване застосування закономірностей здійснення адміністрування підприємницької діяльності є запорукою забезпечення конкурентоспроможності підприємства;

знати:

  • термінологічну базу адміністративного менеджменту;
  • формування та функціонування механізмів адміністрування у процесі управління  підприємницькими структурами;
  • функції та методи адміністрування, що зумовлюють відповідні управлінські взаємовідносини в органах управління підприємницьких структур різних форм і сфер діяльності;
  • функції менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту;

вміти:

  • планувати та організовувати адміністративну роботу;
  • вибрати форми і методи адміністративного впливу на підлеглих;
  • застосовувати ефективні форми адміністративного контролю, координувати та регулювати діяльність підлеглих та підприємства в цілому.
Остання редакція: 14.03.16

Публікаціі з предмету