Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчальний відділ з організаційного забезпечення навчального процесу

Основні завдання і функції відділу:

  • підготовка документації для ліцензування та акредитації спеціальностей університету;
  • координація розробки навчальних планів;
  • організація навчального процесу, який забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр»: розробка графіків навчального процесу,  розкладу занять, екзаменаційних сесій; планування роботи державних екзаменаційних комісій для студентів усіх форм навчання, контроль їх виконання;
  • контроль за виконанням планів по підвищенню кваліфікації науковопедагогічних працівників та оформлення відповідної документації;
  • оновлення банку даних про бази практики на новий навчальний рік;
  • контроль за документальним оформленням і проходженням студентської практики.

Контакти

Планування і контроль занять:
студентів 1-го курсу — інспектори 5-го навчального корпусу,
вул. Мельникова, 79/81, тел. 483-5490;
oznp5@kneu.edu.ua

студентів інших курсів — інспектори 1-го навчального корпусу,
проспект Перемоги, 54/1, тел. 371-6129, 371-6128; внутр.тел. 61-28; 61-23 кабінет 308, 314а
oznp@kneu.edu.ua

студентів факультету інформаційних систем і технологій — інспектор 7-го навчального корпусу,
Львівська площа, 14, тел. 272-0065.
oznp@kneu.edu.ua

Сектор практики студентів та стажування викладачів
зав.сектором Олешко Інна Володимирівна,
тел. 456-6008; внутр.тел. 63-36, кабінет 314

Остання редакція: 13.06.16