Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналіз діяльності небанківських кредитних установ

Аналіз діяльності небанківських кредитних установ: навч. посіб. / [А.М. Герасимович, О.В. Кот, Т.А. Бондар та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича. – К.:КНЕу, 2014. – 351 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «Кредит». Висвітлюється теоретичні, методичні та практичні особливості методики аналізу діяльності кредитних установ, таких як кредитні спілки, лізингові компанії, ломбарди, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди.

Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів та бухгалтерів-практиків, що вивчають і здійснюють аналіз діяльності небанківських кредитних установ.

 
ЗМІСТ  
Передмова 3
3
Розділ І. Аналіз діяльності кредитної спілки 5
5
1.1. Особливості діяльності кредитної спілки 5
5
1.2. Мета та завдання аналізу кредитної спілки 8
8
1.3. Аналіз капіталу кредитної спілки 11
11
1.4. Аналіз зобов’язань кредитної спілки 18
18
1.5. Аналіз активів  кредитної спілки 30
30
1.6. Аналіз доходів, витрат та рентабельності  кредитної спілки 38
38
1.7. Аналіз ліквідності кредитної спілки 45
45
1.8. Рейтинговий аналіз діяльності кредитної спілки   47
47
1.9. Обліково-інформаційне забезпечення аналізу діяльності  кредитної спілки 51
51
1.9.1. Облік капіталу та зобов’язань кредитної спілки 51
51
1.9.2. Облік кредитів та розрахунків за ними  60
60
1.9.3. Облік доходів, витрат та фінансових результатів кредитної спілки 62
62
1.9.4. Фінансова звітність кредитної спілки 69
69
Завдання для самоконтролю з аналізу  73
73
Завдання для самоконтролю з обліку 74
74
Тести з аналізу 76
76
Тести з обліку 81
81
Задачі з аналізу 82
82
Задачі з обліку 86
86
Рекомендована література з аналізу  88
88
Рекомендована література з обліку 89
89
Розділ ІІ. Облік і аналіз діяльності лізингової компанії 90
90
2.1. Особливості діяльності лізингової компанії 90
90
2.2. Мета та завдання аналізу діяльності  лізингової компанії 104
104
2.3. Аналіз пасивів лізингової компанії 106
106
2.4. Аналіз активів лізингової компанії 110
110
2.5. Аналіз доходів, витрат та фінансового результату діяльності лізингової компанії 114
114
2.6. Аналіз та оцінка фінансового стану лізингової компанії 119
119
2.7. Попередній аналіз доцільності викладання компанією коштів у певний лізинговий проект 122
122
2.8. Обліково-інформаційне забезпечення аналізу діяльності лізингової компанії 128
128
2.8.1. Облік у лізингодавця (орендодавця) операцій з фінансового лізингу 128
128
2.8.2. Облік у лізингодавця операцій з операційного лізингу 138
138
Завдання для самоконтролю з аналізу  142
142
Завдання для самоконтролю з обліку 142
142
Тести з аналізу 143
143
Тести з обліку 148
148
Задачі з аналізу 152
152
Задачі з обліку 154
154
Рекомендована література з аналізу  156
156
Рекомендована література з обліку 157 157
Розділ ІІІ. Аналіз діяльності ломбардів  159
159
3.1. Особливості діяльності ломбардів 159
159
3.2. Мета та завдання аналізу діяльності ломбарду 164
164
3.3. Аналіз пасивів ломбарду 165
165
3.4. Аналіз активів ломбарду 168
168
3.5. Аналіз кредитної діяльності ломбарду 171
171
3.6. Аналіз доходів і витрат ломбарду 175
175
3.7. Обліково-інформаційне забезпечення аналізу діяльності ломбарду 179
179
3.7.1. Облік операцій з наданням ломбардом фінансових кредитів із поверненням їх позичальником  179
179
3.7.2. Облік операцій з реалізації майна, коли позичальник не повернув ломбарду фінансовий кредит  186
186
Завдання для самоконтролю з аналізу  194
194
Завдання для самоконтролю з обліку 194
194
Тести з аналізу 195
195
Тести з обліку 199
199
Задачі з аналізу 200
200
Задачі з обліку 207
207
Рекомендована література з аналізу  208
208
Рекомендована література з обліку 209
209
Розділ IV. Аналіз діяльності інститутів спільного інвестування 211
211
4.1. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) 211
211
4.2. Мета та завдання аналізу діяльності інститутів спільного інвестування 218
218
4.3.Аналіз пасивів інституту спільного інвестування 224
224
4.4. Аналіз якості управління активами інституту спільного інвестування 228
228
4.5. Аналіз витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування 237
239
4.6. Обліково-інформаційне забезпечення аналізу діяльності інституту спільного інвестування 242
242
4.6.1. Облік власного капіталу інститутів спільного інвестування та первинного розміщення їх акцій та інвестиційних сертифікатів 242
242
4.6.2. Облік викупу цінних паперів 244
244
4.6.3. Облік вторинного розміщення (продажу) раніше викуплених акцій або інвестиційних сертифікатів 245
245
4.6.4. Облік переоцінки фінансових інвестицій, монетарних валютних активів і зобов’язань та необоротних активів 248
248
4.6.5. Облікове визначення фінансового результату діяльності інституту спільного інвестування 251
251
Завдання для самоконтролю з аналізу  256
256
Завдання для самоконтролю з обліку 257
257
Тести з аналізу 257
257
Тести з обліку 263
263
Задачі з аналізу 266
266
Задачі з обліку 267
267
Рекомендована література з аналізу  268
268
Рекомендована література з обліку 268 268
Розділ V. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 269
269
5.1. Особливості діяльності недержавного пенсійного фонду 269
269
5.2. Мета та завдання аналізу діяльності недержавного пенсійного фонду 275
275
5.3. Аналіз стабільності розвитку недержавного пенсійного фонду 276
276
5.4. Аналіз інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду 280
280
5.5. Аналіз ліквідності та платоспроможності недержавного пенсійного фонду 292
292
5.6. Обліково-інформаційне забезпечення аналізу діяльності недержавного пенсійного фонду 294
294
5.6.1. Облік пенсійних внесків 294
294
5.6.2. Облік інвестиційних операцій недержавного пенсійного фонду та перерозподілу прибутку 297
297
5.6.3. Облік пенсійних виплат 302
302
Завдання для самоконтролю з аналізу  304
304
Завдання для самоконтролю з обліку 304
304
Тести з аналізу 305
305
Тести з обліку 309
309
Задачі з аналізу 313
313
Задачі з обліку 316
316
Рекомендована література з аналізу  317
317
Рекомендована література з обліку 318
318
Термінологічний словник (Глосарій) 319
319
Додатки 328 328
Остання редакція: 04.12.14