Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 06.11.14
Основоположники

Власенко Василь Євтихійовичнародився 31 липня 1909 р. в селі Могильов (нині - Царичанського району Дніпропетровської області) в родині селян-середняків. У 1926 р. вступив до Новомосковської агрошколи. Був секретарем комсомольської організації, заступником секретаря райкому комсомолу. Протягом 1928-1931 років навчався у Харківському фінансово-економічному інституті. Працював інспектором з кредитування торгівлі і промисловості у Кадіївському відділенні Держбанку (Донбас). Із 1933 по 1941 рік Василь Євтихійович трудиться в інституті, де навчався, викладачем, доцентом, заступником директора, завідувачемкафедри. Одночасно навчається в аспірантурі, захистив дисертацію і одержав учений ступінь кандидата економічних наук. За сумісництвом працював консультантом Харківської обласної контори Держбанку та викладав у Військово-господарській академії Червоної армії. У 1940 р. вступив до лав КП(б)У. У жовтні 1941 р. його призначено директором Ташкентського фінансово-економічного інституту. Після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників він очолив ХФЕІ. Із червня  1944 р. - заступник Наркома фінансів УРСР.

В середині березня 1945 р. В.Є.Власенко став Керуючим справами Ради Народних Комісарів Української РСР. У зв’язку з перетворенням 25 березня 1946 р. Раднаркому УРСР на Раду Міністрів УРСР він знову призначається Керуючим справами вже РМ УРСР. Займається питаннями перебудови роботи Управління справами та апаратів міністерств і відомств. Як свідчить характеристика, видана Власенку керівництвом уряду, Василь Євтихійович виконував свою роботу фахово, був вимогливим до себе і до підлеглих, спрямовував зусилля на зміцнення виробничої дисципліни і поліпшення роботи урядового апарату.

Детальніше

Через погіршення стану здоров’я вимушений був 18 липня 1949 р. звільнитися з посади Керуючого справами. В.Є.Власенко удостоєний ордена Трудового Червоного Прапора (1948) і медалі “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941 — 1945 рр.” (1945).

З 1943р. по червень 1944р. був на посаді директора Київського фінансово-економічного інституту. В 1949р. Власенко В.Є. повертається на роботу в інститут. З цього часу по 1970р. працює на посадах завідуючого кафедрою грошового обігу і кредиту, декана фінансового факультету, проректора з наукової роботи.

Власенко В.Є. вів значну науково-дослідну роботу. Ним опубліковано більше 30 робіт, в тому числі дві фундаментальні монографії «Денежная реформа в России 1895-1898 гг» (1949)  і «Теория денег в России» (1963).

Власенко В. Є. вніс значний вклад в розкриття досягнень російської економічної думки в області теорії грошей, а також значення теорії грошей Туган-Барановського. 

Берков Микола Тихонович (24.11.1920 – 04.04.1991 рр.) – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри грошового обігу та кредиту Київського інституту народного господарства.

БерковМикола Тихонович, народився 24 листопада 1920 року в родині селян-середняків у селі Любимівка Кореневського району Курської області. У власному селі закінчив 7 класів неповної середньої школи, а потім пішов працювати в сільську Раду на посаду секретаря.

В 1937 – 1940рр. навчається в Орловському (Севському) фінансово-економічному технікумі держбанка СРСР, та паралельно із здобуттям освіти приступає до виконання обов’язків старшого кредитного інспектора в Олишівському відділенні Держбанку.

В квітні 1940 року Берков М.Т.  був призваний до лав Радянської армії, де прослужив до 1945 року. Всі важкі роки Великої Вітчизняної війни Микола Тихонович провів в танкових військах на фронті. За цей час він був 4 рази ранений, нагороджений 9 державними нагородами СРСР.

Після закінчення війни приймав активну участь у відбудові країни. Працював Берков М.Т. у Львівській обласній конторі Держбанку на посадах кредитного інспектора, завідувача кредитного сектору.

Детальніше

З покращенням ситуації в країні продовжив свою освіту і з 1950 – 1952 року навчається на Вищих фінансових курсах  Міністерства фінансів СРСР. Паралельно з курсами закінчує Ленінградський фінансово-економічний інститут.

З 1952 – 1965 рр. Берков Микола Тихонович працює керівником кредитних відділень Держбанку в різних республіках СРСР. Паралельно з трудовою діяльністю займається  дослідженням кредиту і його використанням в сільському господарстві (кандидатська дисертація на тему «Роль кредиту в створенні і укріпленні колгоспного устрою» - 1958 рік ).

До викладацької роботи Микола Тихонович приступив у 1965 році, коли був прийнятий на посаду старшого викладача Київського інституту народного господарства. В цьому ж році виходить його монографія на тему «Міграція грошей та методи її вивчення». В 1967 році його призначено завідувачем кафедри грошового обігу та кредиту. Крім того Берков М. Т.  займав посаду заступника декана (1968 1969 рр.) та проректора з наукової роботи (1969— 1970 рр).

Берков М. Т. присвятив свої наукові дослідження грошовому обігу та кредиту, які знайшли своє відображення в двох монографіях. Микола Тихонович єдиний в СРСР, хто дослідив механізм міжрегіональної міграції грошей та методику визначення обсягів міграції.  

Зуллас Костянтин Григорович, народився 4 листопада 1923 року у місті Києві у родині службовця. В 1941 році закінчив школу і отримав освіту 10 класів.

В грудні 1941 року був призваний до Красної Армії і направлений в Ордженікідзське повітряне училище. По закінченню курсів був направлений в діючу армію на фронт під Сталінград. В бою в серпні 1942 року був важко ранений і в липні 1943 року був демобілізований з армії за станом здоров’я.

Після повернення з фронту вступає до Московського інституту народного господарства імені Плєханова, але закінчити даний заклад не вдається. В 1944 році Зуллас переїздить до Києва, де продовжує навчання в Київському фінансово-економічному інституті, який закінчує в березні 1947 року.

По закінченні інституту Костянтин Григорович приступає до роботи інспектором в одному з райфінвіділень міста Києва. Паралельно з роботою навчається в аспірантурі при  Київському фінансово-економічному інституті, яку закінчує 1950 року.

Викладацькою практикою Зуллас К. Г. починає займатись у 1952 році в стінах Київського інституту народного господарства на посаді старший викладач кафедри грошового обігу та кредиту.  За часи викладання Костянтин Григорович активно займається науковою роботою, результатами якої є отримання звання доцент, а згодом і професора. Зуллас К. Г. є автором фундаментального підручника «Финансирование капитальных вложений» 1969, 1976, 1986 років видання, вніс значний вклад у розвиток теорії грошей та кредиту.

Федоренко Василь Миронович народився 11 лютого 1922 року в селі Березань, Березанського району, Полтавської області. Учасник  бойових дій  Великої Вітчизняної війни, нагороджений орденом «Червоної Зірки».

Після закінчення війни, у 1945 році  вступив на економічний факультет Київського Національного Університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1951 році, закінчивши університет з відзнакою, був зарахований до аспірантури Київського фінансово-економічного інституту. Після закінчення та успішного захисту дисертації  у 1955 році працював викладачем кафедри «грошовий обіг та кредит». З 1962 по 1985 рік обіймав посаду декана фінансово-економічного факультету.

За час своєї роботи вніс значний вклад у розвиток усієї економічної науки, був неодноразово нагороджений почесними відзнаками. Федоренко В. М. автором великої кількості наукових статей. Зокрема, об’єктом дослідження виступала міжнародна валютно-фінансова система, є автором підручника «Грошовий обіг та кредит капіталістичних країн».

Засновники

Савлук Михайло Іванович, професор кафедри банківської справи, видатний український науковець в галузі теорії грошей та банківської справи, народився 10 листопада 1936 року в с. Лозниця Житомирської області. У 1958 році закінчив з відзнакою Київський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит». За направленням інституту працював з 1958 по 1960 рік в Міністерстві фінансів УРСР на посаді економіста.

З 1960 по 1963 роки навчався в стаціонарній аспірантурі по кафедрі грошового обігу і кредиту Київського фінансово-економічного інституту, після закінчення якої був залишений на викладацькій роботі на цій же кафедрі. Підготував і успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Денежное обращение в СССР» у 1964 році.

Без відриву від виробництва підготував в 1986 році і успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретические основы механизма обеспечения устойчивости денег при социализме».

З 1963 року і до цього часу безперервно працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», від асистента до професора кафедри банківської справи. За сумісництвом працював заступником декана фінансово-економічного факультету, деканом заочного факультету, проректором з науково-методичної роботи, першим проректором, радником з економічних питань Голови НБУ (6 років) та старшим, провідним науковим співробітником Інституту економіки  та  прогнозування НАНУ (10 років).

Детальніше

Напрямками  наукових інтересів  Савлука М. І. є теорія грошей та грошово-кредитної політики.

Савлук М.І. має більше 150 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 5 підручників, серед них: монографія «Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку» (2010 р.),  підручники «Основы банковского дела» (1994 р.) «Вступ до банківської справи» ((1998 р.), «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.) та ін. Підготовлений авторським колективом під керівництвом Савлука М.І. підручник «Гроші та кредит» витримав 6 видань та одержав широке визнання у викладацьких та студентських колах економічних ВНЗ України, а також серед фахівців банківської системи України.

Савлук М. І. — Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  має відзнаки: «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992), «Золота медаль ім.Тугана-Барановського Академії економічних наук України» (2005), «Почесна грамота Верховної Ради України» (2006) та інші.

Мороз Анатолій Миколайович, доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  народився 30 травня 1939 року в м. Анапа Краснодарського краю РСФСР. Після закінчення школи у 1956  працював на будівництво. З 1961 по 1966 р. навчався в Одеському кредитно-економічному інституті, після закінчення якого протягом 6 років працював у банківській сфері, пройшов шлях від економіста до начальника управління Української республіканської контори Держбанку СРСР. В 1972 році поступив на роботу в Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, який згодом був перейменований в національний економічний університет ім. В. Гетьмана, де і працює по теперішній час.

У 1972 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1977 році йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри грошового обігу і кредиту. У 1984 році захистив докторську дисертацію, а в 1986 році було присвоєно вчене звання професора кафедри грошового обігу і кредиту.

За 40 років роботи в Київському національному економічному університеті займав різні посади від ст. викладача кафедри грошового обігу і кредиту до завідувача кафедри банківської справи.Мороз А.М. є автором понад 100 публікацій, серед яких монографії, підручники, посібники, статті в наукових виданнях. Всі вони присвячені грошам, кредиту, фінансам. Він є членом декількох Рад у тому числі 2-х Рад із захисту кандидатів і докторів наук. Мороз А.М. підготував більше 20 кандидатів і докторів наук, є консультантом 5 докторських дисертацій. Приймає активну участь у громадській роботі , є членом Вчених Рад університету і факультету.

Детальніше

Сфера науково-педагогічних інтересів зосереджена на ролі банківської системи в економічному зростанні. Досвідчений викладач дисциплін кафедри банківської справи.

Мороз А. М. є одним з найвидатніших українських науковців в галузі банківської справи, відомий автор найбільш ґрунтовних, прогресивних, актуальних та освітніх публікацій, підручників та посібників з теорії та практики банківської діяльності. Мороз А. М. є автором понад 100 публікацій, 7 монографій, підручників, які є основними при вивченні ряду наук в університеті, а саме: «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Гроші та кредит», «Кредитний менеджмент», «Банківська енциклопедія» (1993), «Основы банковского дела»  (1994 р.), «Вступ до банківської справи» (1998 р.) «Енциклопедія банківської справи України» (2001), «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.), монографія «Генеза банківських криз» (2014 р.)  та ін.

Мороз А.М. є Заслуженим діячем науки і техніки України, Заслуженим працівником ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нагороджений  Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001).

Послідовники

Галь Іван Михайлович народився 1921 року у с. Степанівка, Приазовського району, Запоріжської області. Після закінчення середньої школи у 1939 році за власним бажанням був зарахований рядовим 90 артилерійського полку в м. Вороніж, учасник Великої Вітчизняної війни.

У 1947 році, після закінчення служби в армій поступив у Одеський кредитно-економічний інститут. Після закінчення інституту з відзнакою у 1951 році був залишений на викладацькій роботі. Згодом, у 1954 році  був зарахований на аспірантуру Київського фінансово-економічного інституту. Після закінчення та успішного захисту дисертації  у 1956 році працював старшим викладачем з дисциплін «Грошовий оборот» і «Фінанси та кредит СРСР».

В кінці 1962 року був направлений у відрядження – Демократичну Республіку В’єтнам для надання консультацій  Міністерству Фінансів та Правлінню Будбанку Демократичної Республіки В’єтнам в організації фінансування та кредитування капітальних вкладень, а також в організації кредитно-розрахункового обслуговування народного господарства Демократичної Республіки В’єтнам.

У Київському фінансово-економічному інституті пройшов шлях від асистента до професора, неодноразово займав посади декана та заступника  декана фінансово-економічного факультету, був неодноразово нагороджений почесними відзнаками.

За час своєї роботи Галь І. М. вніс значний вклад у розвиток усієї економічної науки, у тому числі займався дослідженням проблем грошового обігу, є автором більш як 150 наукових праць.   

Герасимович Анатолій Михайлович (народився 8.12.1936) у 1961 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук за спеціальністю – бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, кваліфікація - бухгалтер-економіст. В 1961 -1974 роках працював в сільському господарстві головним бухгалтером:радгоспу, районного управління, республіканського тресту племінних заводів. Заочно закінчив аспірантуру в Українській сільськогосподарській академії та в 1973 році захистив дисертацію за науковим ступенем кандидата економічних наук.В 1993 році захистив докторську дисертацію в Київському державному економічному університеті за спеціальностю«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». З 1974 р. безперервно викладає в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на посадах старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського обліку, а зараз професора кафедри менеджменту банківської діяльності .

Має понад 190 наукових і науково методичних праць: серед них 20 книг , із них одноосібна монографія «Учет затрат и себестоимостьпродукциипереработкиплодов и овощей» та співавтор монографій «Використання оборотних засобів у сільському господарстві» (1979), «Учет в плодоовощных комплексах» (1986), «Організація обліку і контролю на міжгосподарських підприємствах і в об’єднаннях» (1984), «Банковскоеобслуживаниепредприятий и населения» (1996) та підручників і навчальних посібників –«Бухгалтерський учет в сельскомстроительстве» (1989 ), «Аналіз діяльності комерційного банку» (2001), «Облік і аудит у банках» (2004), «Бухгалтерський фінансовий облік» (2005), «Аналіз Банківської діяльності» (2010), «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ» (2014), «Енциклопедія банківської справи» (2001), навчальний посібник «Збірник задач з аналізу банківської діяльності» (2006).

Сфера наукових інтересів: облік, аналіз, аудит  різних галузей економіки.

Нагороди і звання: заслужений працівник КНЕУ (2005); грамоти і пам’ятні подарунки КНЕУ (2006), Київської міськради,Академії педнаук вищої школи. Ветеран праці (1961-2014).

Диба Михайло Іванович, д.е.н., професор, декан кредитно-економічного факультету КНЕУ. Михайло Іванович Диба трудову діяльність розпочав у 1969 році. Після  закінчення у 1976 році Київського державного університету ім. Т. Шевченка працював у Київському інституті народного господарства імені Д.С. Коротченка на посаді асистента кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів. У 1979–1982 рр. навчався в аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка. У 1983–1986 працював старшим науковим співробітником ВНДІАП. У 1986–1988 рр. працював у Київському філіалі Інституту підвищення кваліфікації МХНМ СРСР на посаді старшого викладача. З 1988 року працював у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка старшим викладачем, доцентом, заступником завідувача кафедри політичної економії планово-економічнх факультетів. У2002-2003 рр. працював директором Навчального центру Київського національного економічного університету. З 1.08.2003 р. і до цього часу працює деканом факультету банківської справи, що у 2005 р. перейменований на кредитно-економічний факультет. За час роботи деканом факультет став провідним у сфері підготовки фахівців банківської справи, центром вузівської економічної науки, на факультеті створена теоретико-практична школа фахівців банківської справи.

Детальніше

За 38 років науково-педагогічної діяльності М.І. Диба брав активну участь у підготовці великої кількості висококваліфікованих економістів, багато з них стали відомими фахівцями в Україні. Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено десять кандидатських дисертацій. Як член Вченої Ради ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», член Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» бере активну участь в атестації науково-педагогічних працівників щодо присвоєння вчених звань професора.

М.І. Диба є відомим в Україні і за її межами вченим в галузі економічної теорії й банківської справи, висококваліфікованим педагогом вищої школи, опублікував понад 150 праць наукового та навчально-методичного характеру загальним обсягом понад 150 друк. арк., які відзначаються актуальністю та високим фаховим рівнем. Він є співавтором 10 монографій, у тому числі автором 1 особистої, 5 підручників і 8  навчальних посібників.

М.І. Диба провадить велику роботу щодо формування контингенту студентів, науково-педагогічного персоналу та співробітників університету. Здійснює значну роботу з організації й удосконалення навчального процесу, наукової та виховної роботи з урахуванням вимог Болонської декларації. М.І. Диба за заслуги у сфері вищої освіти, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Знаком «Відмінник освіти України», Дипломом  державного управління справами Всесвітньої організації розвитку, Почесною грамотою Національного банку України. Має звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету».

Майорова Тетяна Володимирівна (народилася 22 травня 1967 року) після закінчення «З відзнакою» у 1992 році Київський інститут народного господарства імені Д. Коротченкоза спеціальністю «Фінанси та кредит», як молодий спеціаліст залишилася там працювати спочатку на посаді асистента кафедри банківської справи. Згодом (з вересня 1995року) стала старшим викладачем кафедри банківських інвестицій, а з вересня 2001р. – доцентом кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету.

У 2000 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Довгострокове кредитування інвестиційних проектів» та отримала ступінь «кандидата економічних наук». У 2002 році отримала звання «доцента кафедри банківських інвестицій».

З 2001 по грудень 2007 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри банківських інвестицій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З січня 2008 року по цей час працює на посаді завідувача кафедри банківських інвестицій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Детальніше

За особливі заслуги в науково-педагогічні діяльності в 2006 році нагороджена знаком Міністерства освіти та науки України «Петро Могила»,а в 2011 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність була нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «Відмінник освіти України».

За значні досягнення на ниві науково-педагогічної діяльності в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно звання «Заслужений працівник КНЕУ».

Сфера наукових інтересів:

  • Інвестиційний процес та фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні.
  • Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України.
  • Інвестиційний потенціал банків та небанківських фінансових установ.
  • Проектне фінансування як спеціалізований вид банківської діяльності.

Венчурне фінансування інвестиційних проектів.

Майорова Т. В. здійснює керівництво магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів» спеціальності «Банківська справа» та наукове керівництво дипломними роботами студентів за магістерськими програмами «Банківський менеджмент» та «Фінансування інвестиційних проектів».Вона береактивну участь у вдосконаленні методичного забезпечення навчального процесу та технологій викладання у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Вона виступиласпіврозробником нормативних програм «Проектне фінансування», «Інвестиційне кредитування»,розроблено дистанційний курс з нормативної дисципліни «Проектне фінансування»;методичні рекомендації до вивчення нормативних дисциплін для спеціальності «Фінанси і кредит» - «Інвестування», «Інвестиційне кредитування», «Інвестиційний аналіз», «Проектне фінансування» та методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестиційне кредитування».

Підготувалатрьох аспірантів-здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук, які успішно захистили дисертацію перед спеціалізованою вченою радою.

У 1998-2013 роках приймала активну участь у науково-дослідних роботах ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання (проблеми розвитку)» (номер державної реєстрації 0198U007171); «Активізація інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ» (номер державної реєстрації 0102U000938); «Інвестування соціального розвитку України» (номер державної реєстрації 0105U001895); «Оцінювання інвестиційних проектів в нових умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0107U001840); «Розвиток ринку інвестицій в Україні» (номер державної реєстрації 0107U007383); «Формування інвестиційний ресурсів в Україні» (номер державної реєстрації 0111U000292).

Бере активну участь у міжнародному співробітництву. За її керівництва у 2012-2013 роках був успішно реалізований науково-дослідний проекту Федеральному державному освітньому закладі вищої професійної освіти «Санкт-Петербурзький державний університет сервісу і економіки» (м. Санкт-Петербург, Росія)за рахунок гранту Федерального бюджету Російської федерації на тему «Фінансово-методичні аспекти трансформації російської освіти».

Як завідувач кафедри банківських інвестицій здійснює організацію та проведення науково-методичних семінарів, студентських наукових конференцій, круглих столів, методичних та науково-практичних конференцій з питань фінансово-кредитного забезпечення інвестиційного процесу.

Публікації

За більш ніж 20 річний педагогічний стаж Майорова Тетяна Володимирівна має понад 120 публікацій, у тому числі 76 наукових (з них 36 праць у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 1 одноосібна та 7 монографій у співавторстві, з них 1 міжнародна);18 навчально-методичних праць, у тому числі є автором: 1 підручника (у тому числі електронне видання на CD), 1 навчального посібника (два видання) та співавтором – 5 підручників та 3 навчальних посібників – усі з грифом МОН України, 1 НМК з дистанційного вивчення дисципліни, має 1авторське право на науковий твір.

Лазепко Ігор Михайлович, кандидат економічних наук, професор кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»   народився 7.02.1941 р. У 1958 р. закінчив Львівський обліково-кредитний технікум, після чого працював в системі Держбанку СРСР. У 1965 р. закінчив фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит» (спеціалізація – «Фінансування і кредитування капітальних вкладень»). З 1965 по 1975 рр. працював в установах Будбанку СРСР, де пройшов шлях від економіста Української республіканської контори до заступника керуючого Київською обласною конторою Будбанку СРСР.

У 1973 р.  Лазепко І. М. закінчив без відриву від виробництва аспірантуру при кафедрі грошового обігу та кредиту Київського інституту народного господарства, захистив дисертацію кандидата економічних наук. З 1975 р. безперервно працює на цій же  кафедрі (тепер – кафедра банківської справи) на посадах старшого викладача, доцента, а зараз – професора. Викладає курс «Гроші та кредит». Упродовж трьох років (1991–1994) працював головою правління Укрміжвузбанку, перейменованого згодом в Акціонерний  комерційно-інноваційний банк «Інтелект» (тепер – «Свеббанк») У 1995–1997 рр. керував Аудиторським центром «Репутація», працював фінансовим директором Міжнародної спілки українських підприємців, головним радником Управління аналізу інформації Верховної Ради України. У подальшому очолював кафедру фінансів та кредиту Міжнародного університету фінансів, а потім – кафедру банківської справи Відкритого міжнародного університету «Україна».

Детальніше

Сфера науково-педагогічних інтересів Лазепка І. М. — теорія і практика кредиту і банків, інвестиції, інновації.

Лазепко І. М. має понад 120 наукових і науково-методичних робіт загальним обсягом близько 170 друк. арк.., серед них 17 книг, із них одноосібна монографія «Совершенствование кредитувания подрядных строительно-монтажных организаций» (1976), та співавтор монографій «Финансирование и кредитование строек» (1979 та 1986), «Производственное строительно-монтажное объединение (трест) в сельском строительстве» (1982), «Управление капитальным строительством в условиях научно-технического прогресса» (1986), «Справочника экономиста в строительстве» (1987), шести видань підручника «Гроші та кредит» (1992–2011), навчального посібника «Банківські операції» (2007). «Банківської енциклопедії» (1993), «Енциклопедії банківської справи України» (2001) та ін.

Лазепко І. М. — Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Мирун Микола Іванович  народився у 1938 році у с. Гусина на Холмщині. Після закінчення Київського інститут народного господарства у 1962 році  за спеціальністю «Фінанси та кредит» працював на кафедрі Грошового обігу та кредиту на викладацькій роботі. Навчався в аспірантурі  при цій же кафедрі, науковий керівник -  д.е.н., проф. В.Е. Власенко. У 1971 році захистив кандидатську дисертацію з банківського кредитування, у 1976 році отримав звання  доцента, працював професором кафедри банківської справи.

Мирун М. І. підготував  трьох кандидатів економічних наук. За період  науково-педагогічної роботи на кафедрі виконав та опублікував  90 наукових,  науково-методичних  та учбових  робіт, у тому числі монографії «Господарський розрахунок та кредитування будівництва» (1983р.), «Банківське обслуговування малого бізнесу» (1994р.), «Банківське обслуговування підприємств та населення»(1996р.); навчально-методичні  посібники: «Комерційні банки та їх операції» (1995р.), «Банківський маркетинг» три видання (1999, 2002, 2008 рр.) та ін

Мирун  М.І. протягом десяти років був відповідальним в університеті за випуск  наукового студентського збірника «Соціально-економічний розвиток України на початку XXIстоліття», членом  Ради ветеранів університету.

Мирун М. І. заслужений працівник Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, нагороджений  Грамотами Міністерства освіти України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», відзначений подякою  Київської Міської Ради народних депутатів.

Пересада Анатолій Анатолійович у 1965 р. закінчив  Черновицький будівельний технікум, механічний факультет та отримав кваліфікацію - технік-механік. З 1968 року по 1972 рік навчався у Київському інституті народного господарства ім. Д.С.Коротченко на планово-економічному факультеті за спеціальністю “планування промисловості”, кваліфікація економіста. В 1975 р. закінчив очну аспірантуру при Раді з вивчення виробничих сил УРСР АН УРСР та підготував кандидатську дисертацію на тему “Економічна ефективність централізації виробничої інфраструктури в умовах комплексного розміщення виробничих сил” та захистив дисертацію за науковим ступенем кандидата економічних наук. З листопада 1975 р. працював молодшим науковим співробітником при Раді. У вересні 1979 р. Пересаду А.А. обрано на посаду старшого викладача кафедри грошового обігу та кредиту фінансово-економічного факультету КІНГ ім. Д.С.Коротченко.

В 1999 році захистив докторську дисертацію в Київському національному економічному університеті за спеціальностю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». З 1979 р. безперервно викладав в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на посадах старшого викладача та доцента кафедри грошового обігу та кредиту (з 1982 р.), доцента кафедри банківської справи (з 1992 р.) та завідувача кафедри банківських інвестицій (з 1996 р.), а пізніше - професора кафедри банківських інвестицій (2000 - 2009 р.р.).

Детальніше

Під головуванням доктора економічних наук, професора Пересади Анатолія Анатолійовича була створена кафедра банківських інвестицій в процесі розподілу кафедри банківської справи (у серпні 1996 року) з метою ґрунтовної підготовки фахівців кредитно-інвестиційного напряму. Пересада А.А.  очолював кафедру банківських інвестицій з 1996 року по 2009 рік аж до своєї смерті. З 27.03.2009 року кафедру банківських інвестицій Київського національного економічного університету очолює кандидат економічних наук, доцент Майорова Тетяна Володимирівна.

Має понад 130 наукових і науково методичних праць: серед них 3 одноосібні монографії:  “Основы инвестиционной деятельности» (1996 р.), “Інвестиційний процес в Україні” (1998 р.), “Управління інвестиційним процесом” (2002 р.),   та співавтор монографії  “Управління банківськими інвестиціями”.

Сфера наукових інтересів: інвестування, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, інвестиційне кредитування, проектне фінансування, інвестиційний аналіз, інвестиційне кредитування, портфельне інвестування, фінансові інвестиції.

Нагороди і звання:Заслужений працівник КНЕУ (2001 р.).

Творчий внесок.

Під керівництвом професора А.А. Пересади розпочалися грунтовні дослідження в напрямі удосконалення інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу, зокрема вперше у вітчизняній практиці розроблено відповідні дисципліни “Інвестування”, “Інвестиційний аналіз”, “Інвестиційне кредитування”, “Портфельне інвестування” та “Проектне фінансування”, на чолі з Пересадою А.А. підготовлено та опубліковано підручники: “Інвестування», «Інвестиційне кредитування”, “Проектне фінансування”, “Портфельне інвестування”, “Фінансові інвестиції”. Результати досліджень в сфері фінансування інвестиційних проектів покладено в основу магістерської програми «Управління банківськими інвестиціями» (до 2004 року), а з 2004-2005 навчального року введено нову магістерську програму  «Фінансування інвестиційних проектів».

Примостка Людмила Оолександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафери менеджменту банківської діяльності ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана". Примостка  Людмила Олександрівна «З відзнакою» закінчила факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1979 році (спеціальність «Економічна кібернетика»), отримавши кваліфікацію економіст-математик. Після закінчення аспірантури КДУ імені Тараса Шевченка з 1985 року і по теперішній час працює в ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Пройшла трудовий шлях від посади наукового співробітника та асистента до завідувача кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію, а у 1995 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

У 1995 році проходила стажування в Вашингтоні (США) за програмою Світового банку «Банківський менеджмент». В 2002 році була в складі делегації по обміну досвідом в Центральному банку Словаччини (м. Братіслава).

В 2002 році після закінчення докторантури КНЕУ захистила докторську дисертацію на тему: «Аналіз банківської діяльності: теорія та практика». В 2004 році отримала вчене звання професора кафедри банківської справи Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. В 2003-2004рр. працювала заступником директора «Української фінансово-банківської школи» (за сумісництвом). В 2005 році була обрана завідувачем кафедри менеджменту банківської діяльності, якою керує й по теперішній час.

Детальніше

За тридцятирічний науково-педагогічний стаж Примостка  Людмила Олександрівна опублікувала понад 130 робіт наукового та навчально-методичного характеру.  Вона є автором підручника «Фінансовий менеджмент у банку» (1999р., 2004р., 2012р.), навчального посібника  «Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків» (1998р.),  «Фінансовий менеджмент у банку в схемах, таблицях та прикладах» (2014р.), керівником авторського колективу навчального посібника «Управління банківськими ризиками» (2007р.),  співавтором підручників  «Аналіз банківської діяльності» (три видання),  «Економічний аналіз» (два видання) - усі з грифом Міністерства освіти та науки України.

Людмила Олександрівна Примостка є автором  7 монографій: дві одноосібні монографії «Фінансові деривативи: облікові та аналітичні аспекти» (2001р.), «Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі» (2002р.), керівником авторських колективів монографій  «Банківські ризики: теорія та практика управління» (2008р.), «Регулювання банківської діяльності в умовах глобальних викликів» (2012р.), «Заощадження населення України: формування та залучення в банки» (2013р.), «Прогнозування та хеджування фінансових ризиків» (2014р.), а також співавтором міжнародної  монографії «Регулирование банковской деятельности в Украине и России» (2013р.).  Опублікувала понад 70 статей у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, приймає активну участь в міжнародних конференціях, зокрема в університетах м. Москви та  м. Санкт-Петербурга (Російська Федерація), м. Кельн (Німеччина), м. Варшава (Польща). 

Підготувала доктора та шістьох кандидатів економічних наук, на цей час керує трьома здобувачами ступеня доктора наук та чотирма аспірантами.  За особливі заслуги в науково-педагогічній діяльності Примостка Людмила Олександрівна в 2006 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (наказ №1251-к від 30.10.2006). За багаторічну роботу в університеті та значні досягнення в науково-педагогічній діяльності Примостку Людмилу Олександрівну нагороджено знаком «Заслужений працівник Київського національного університету імені Вадима Гетьмана». За вагомий особистий внесок у забезпечення стабільної роботи банківського сектору України та самовіддану працю в сфері підготовки банківських працівників у 2007 році нагороджена Почесною грамотою Національного банку України та Почесною Грамотою Київського міського Голови, а у 2009 році нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України. Л.О. Примостка є академіком Академії наук Вищої освіти України.

 В 2011 році за особистий внесок у забезпечення розвитку економічної науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та багаторічну сумлінну працю  Л.О. Примостка отримала Подяку Прем’єр-міністра України.

Під керівництвом професора А.М.Герасимовича ведуться дослідження в напрямі удосконалення аналізу діяльності банківських та небанківських кредитних установ, зокрема вперше у вітчизняній практиці розроблено відповідну дисципліну, підготовлено та опубліковано підручники та збірники задач «Аналіз банківської діяльності» та  «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ». Результати досліджень в сфері фінансової аналітики покладено в основу магістерської програми «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку».

Представниками школи ведуться системні дослідження в сфері управління банківською діяльністю, зокрема фінансового менеджменту у банку, банківського нагляду, управління банківськими ризиками, валютного регулювання та контролю, управління активами і пасивами банку, фінансового інжинірингу,  фінансової біржової діяльності, методів аналізу фінансових ринків, маркетингу в банківських та небанківських кредитних установах, забезпечення безпеки банківської діяльності. Вперше у вітчизняній практиці сформовано теоретичні засади управління банківськими ризиками, здійснено системну класифікацію методів управління банківськими ризиками; розроблено методи аналізу операцій хеджування процентного та валютного ризиків банку за допомогою форвардних та ф’ючерсних контрактів, а також опціонів. Сформовано інноваційний  інструментарій прогнозування ринкових ризиків. Розроблено нові методологічні підходи до регулювання банківської діяльності в умовах глобалізації та інтеграції фінансових ринків.

Пуховкіна Майя Федорівна, кандидат економічних наук, професор кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  народилася 1 травня 1946 р. в м. Ташкент.  У 1968р. закінчила фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства. Два роки працювала у Київській обласній конторі Будбанку. У 1974 році закінчила аспірантуру при кафедрі Грошового обігу і кредиту  Київського інституту народного господарства і захистила дисертацію на тему «Роль кредита в повышении эффективности централизованных капитальных вложений». Після закінчення аспірантури працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на кафедрі  Банківської справи.

 Протягом багаторічної роботи в університеті Пуховкіна М. Ф. отримала вчений ступінь кандидата економічних наук та вчене звання доцента, обіймає посаду професора кафедри банківської справи. Відомий науковець в галузі банківської справи. Викладає дисципліну "Центральний банк і грошово-кредитна політика".

Сфера науково-педагогічних інтересів Пуховкігої М. Ф.  зосереджена на банківському кредитуванні, банківських послугах, регулюванні та нагляді за банківською діяльністю, грошово-кредитній політиці.

Детальніше

Пуховкіна М.Ф. є автором багатьох публікацій, підручників, посібників, які мають значний вплив на підвищення освітнього рівня науковців, студентів, практиків банківської діяльності в питаннях діяльності центрального банку і грошово-кредитної політики. Основні публікації (у співавторстві): монографії «Финансирование и кредитование строек» (1979 р.), «Фінансово-кредитні важелі регулювання економіки України в перехідний період» (1998 р.); підручники «Организация и планирование кредита» (1986 р.), «Основы банковского дела» (1994р. ), «Національний банк і грошово-кредитна політика» (1999р.), «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005р.), «Банківські операції» (2008р.), «Гроші та кредит», «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.) та ряд навчально-методичнихпосібників, які використовуються в навчальному процесі та ін.

Пуховкіна М. Ф. — Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».