Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові праці

 
Монографії
 
     
 
Статті
 

у зарубіжних та українських наукових виданнях, включених до міжнародних наукометрічних баз

 • Grebeshkov, AlekseyInformation Strategy Implementation and Assessment// Changes in global Economic Landscape – in Search for New Business Philosophy Proceedings of the International Scientific Conferences, 2013.
 • Банщиков П.Г. Модель формування ринкової позиції компанії / П.Г. Банщиков, О.В. Грищенко, В.Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. — К.: НАУ, 2011. — №2(116).
 • Верба В.А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В.А. Верба, О.М. Гребешкова // Актуальні проблеми економіки — К.: НАУ, 2010.— №5. – С. 52–59.(Scopus)
 • Верба В.А.Формування системи показників результативності консалтингової діяльності// БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. - №11 – С. 321-326. (Index Copernicus та ін.)
 • Востряков А.В.Стратегические активы как базис реализации стратегического процесса предприятия// Экономика и управление. – 2013. – №3(35). – С. 89-94.  (Белорусь)
 • Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування / О.С. Галушко // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — №6 (108).(Scopus)
 • Гаращенко Н.М, Коцюба О.С.Инструментальная адаптация модели пяти сил отраслевой конкуренции М. Портера на основе теории нечетких множеств// Современная конкуренция. Научно-практический журнал.- 2013. - № 4. - С.38-54  (Россия)  (РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory та ін)

Детальніше

 • Голіонко Н.Г. Проблеми і перспективи розвитку електронного бізнесу на вітчизняних підприємствах // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 2. – с. 335-339 (IndexCopernicus)
 • Гребешкова Е.Н. Источники устойчивых преимуществ предприятия постиндустриальной эпохи: взгляд сквозь призму ресурсной теории / Е.Н. Гребешкова // Экономика и управление. – 2013. – №2(34). – С. 94-97. (Белорусь)
 • Гребешкова О.М.,  Малярчук О.Г. Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. - №7. – С. 321-326. (IndexCopernicusта ін.)
 • Малярчук О.Г.Характеристика этапов выявления и развития динамических способностей предприятия// Международный научный журнал «Прогресс». – 2013. – №3-4.   (Грузия)
 • Мельник О.В. Проектування підсистеми стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. - №8. – С. 367-373. (Index Copernicus та ін.)
 • Мельник О.В.Формування нематеріальних активів та їх вплив на ринкову вартість промислових підприємств// Маркетинг і менеджмент інновацій.-2013.-№3. – С. 263-250. (Index Copernicus та ін.)
 • Наливайко А.П. Рационализация стратегического выбора хозяйствующих субъектов / А.П. Наливайко // Бизнес Информ. – 2010. -  №10. – С. 172-175.(Index Copernicus та ін.)
 • Паздрій В.Я. Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінка / В.Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. — К.: НАУ, 2011. —№9 (123). (Scopus)
 • Паздрій В.Я. Фінансові аспекти оцінювання невизначеності зовнішнього середовища компанії / В.Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки — К.: НАУ, 2011. — №10 (124). (Scopus)
Остання редакція: 20.10.14