Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку

 

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. / А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

У монографії подано результати узагальнюючої оцінки сучасного стану теорії стратегії підприємства та викладено низку пропозицій щодо підвищення теоретичного рівня її розробки та здійснення. Виконаний аналіз змістово-структурної розвиненості даної теорії показав, що існує певна відірваність стратегії підприємств як науки від споріднених наукових галузей, зокрема від мікроекономічної теорії. Друга частина монографії містить розробки, які об’єднуються загальною ідеєю розвитку теоретичних засад стратегії підприємства через використання методів та інструментарію мікроекономічного аналізу.

Мова оригіналу: українська

 
ЗМІСТ
Вступ
Частина І. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 1. Дефініції та типологія стратегій підприємства
1.1. Становлення та розвиток теорії стратегії підприємства
1.2. Еволюція поняття стратегія підприємства»
1.3. Класифікація стратегій господарюючих суб’єктів
Розділ 2. Змістово-структурна розвиненість теорії стратегічного аналізу
2.1. Стратегічна сегментація
2.2. Аналіз конкуренції
2.2.1. Конкурентний контекст
2.2.2. Стратегічна привабливість і цінність напрямку діяльності
2.3. Конкурентна перевага і позиція підприємства
2.4. Базові стратегії для формування конкурентних переваг
2.4.1. Стратегії зниження витрат
2.4.2. Стратегії диференціювання продукції
2.5. Напрямки та засоби стратегічного зростання підприємства
2.5.1. Спеціалізація
2.5.2. Стратегічна диверсифікація
2.5.3. Стратегії організаційного розвитку
2.6. Формування стратегії підприємства
Частина ІІ. МІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 3. Трансформація ринкової поведінки підприємства та його стратегії
3.1. Спосіб ринкових дій як теоретична передумова визначення стратегії підприємства
3.2. Еволюційний розвиток ринкової поведінки
3.3. Основні параметри ринкової стратегії учасника олігополістичного ринку
Розділ 4. Теоретичні засади стратегії технічного розвитку підприємства
4.1. Особливості теоретичного аналізу технічного розвитку 
4.2. Нейтральний технічних прогрес у моделюванні розвитку підприємства
4.3. Динаміка капітального фактора виробництва
Розділ 5. Елементи теорії стратегій поза- та внутрішньогалузевого зростання
5.1. Мікроекономічна оцінка стратегії вертикальної інтеграції
5.2. Доцільність внутрішньогалузевого зростання підприємства
Післямова
Остання редакція: 20.10.14