Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотації вибіркових дисциплін

Анотації дисциплін варіативної частини навчальних планів
підготовки бакалаврів за напрямами підготовки
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ АНОТАЦІЙ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН