Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів (ЕДД) – безкоштовна сервісна послуга, яка надає можливість зареєстрованим користувачам Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського отримати електронні копії статей або фрагментів друкованих видань із фонду бібліотеки університету за допомогою мережі Інтернет.

Увага! Згідно з Законом України “Про авторське право й суміжні права” копіювання документів у повному обсязі НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ. Замовлення приймаються тільки на копіювання та доставку окремих опублікованих статей і уривків з друкованих творів. Замовлення на виготовлення копій рідкісних і цінних видань не приймаються.

Отримані з Бібліотеки електронні копії документів дозволяється використовувати лише для наукових і освітніх цілей. Відповідно до чинного законодавства України відповідальність за несанкціоноване використання отриманих копій документів несе користувач.

Замовлення приймаються:
- через онлайн-форму;
- e-mail: libkneu.edd@gmail.com
 

Етапи здійснення замовлення ЕДД:

1. Перевірити наявність потрібного документа в Електронному каталозі.

2. Заповнити Онлайн-форму на фрагмент з книги або Онлайн-форму на статтю для ЕДД. На кожен документ заповнюється окрема форма замовлення. 

3. Одночасно можна замовити не більше 5 документів (обсягом до 15 стор. кожного документа).

Виконання замовлення:

Строк виконання замовлення до 5 днів (залежить від рівня складності). Копії електронних документів будуть представлені у форматах PDF або JPEG та доставлені замовникові на адресу його електронної пошти.

Остання редакція: 27.11.20