Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр корпоративних зв’язків КНЕУ

Центр є структурним підрозділом Університету, який координує і підтримує його взаємозв’язки зі сферою бізнесу на системній основі.

Місією Центру є формування мережі постійного і взаємовигідного партнерства Університету з підприємствами і організаціями різних галузей економіки.

Основні функції Центру:

Діяльність Центру забезпечує формування системних зв’язків Університету з підприємствами і організаціями різних галузей економіки, галузевими асоціаціями, а також державними установами; координування організації і проведення виробничої практики студентів Університету; сприяння працевлаштуванню випускників; координування функцій інших структурних підрозділів Університету щодо його позиціонування і просування на ринку освітніх послуг і у сучасному бізнес-середовищі; надання платних послуг стороннім організаціям стосовно підготовки і підвищення кваліфікації їх персоналу, а також інших послуг інформаційного і консультаційного характеру.

Основними завданнями Центру є:

  • ефективна взаємодія Університету з підприємствами і організаціями різних галузей економіки, галузевими асоціаціями і державними установами, що сприятимуть належному виконанню його функцій на постійній і взаємовигідній основі;
  • сприяння організації і проведенню виробничої та переддипломної практики студентів Університету;
  • налагодження ефективної роботи з випускниками Університету, у тому числі сприяння їх працевлаштуванню, адаптації на першому місці роботи, наданню тренінгових, консультаційних та інших послуг;
  • координування діяльності щодо позиціонування і просування Університету на ринку освітніх послуг і у сучасному бізнес-середовищі, а також посилення його іміджу;
  • організація співпраці Університету зі сторонніми організаціями у галузі навчання, підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, а також надання їм консалтингових та інших інформаційних послуг;
  • підготовка і щорічне проведення бізнес-форуму «Наука-освіта-бізнес: стратегічне партнерство» та інших заходів;
  • участь у роботі Професійного дорадчого комітету КНЕУ.

У межах виконання своїх функцій і завдань Центр корпоративних зв’язків координує роботу Центру сприяння працевлаштуванню випускників «Перспектива», Центру суспільних зв’язків та інших структурних підрозділів Університету, а також взаємодіє з Асоціацією випускників КНЕУ та іншими галузевими асоціаціями, що входять до сфери його компетенцій.

Положення про Центр корпоративних зв’язків КНЕУ Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

 
Остання редакція: 13.06.16