Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

На сьогоднішній день Криворізький економічний інститут є відокремленим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і одним із провідних закладів освіти Дніпропетровського регіону, де впроваджуються традиції європейських підходів до здобуття знань, реалізовується принцип ступеневості освіти, панує академічний дух, наука, думка і воля – основа формування компетентного фахівця, здатного до працевлаштування, успішного в професійній та соціальній сфері.

Інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр».

Навчальний процес в інституті забезпечують 13 кафедр. Науковий потенціал Криворізького економічного інституту на сьогодні це 106 викладачів, з яких 16 докторів наук, 76 кандидатів наук.

В інституті працює 3 факультети (економіки і управління; обліку, фінансів та інформаційних технологій; підприємництва та права), юридична клініка, центр культури та мистецтв КЕІ, центр психологічної допомоги та соціальної адаптації, центр довузівської підготовки та освіти дорослих, центр інформаційних систем і комунікацій, музей інституту, для проживання студентів пропонується 3 гуртожитки.

Криворізький економічний інститут тісно співпрацює з іншими навчальними закладами. Основними сферами співпраці є спільні тренінги та дослідницькі проекти, спільна участь у міжнародних конференціях та семінарах, акредитація навчальних програм, а також обмін студентами та викладачами.

З 2014 року в інституті розпочато підготовку за магістерською програмою «Міжнародні економіко-правові відносини» разом з Академією Полонійною в Ченстохові (Польща) фахівців у галузі теорії і практики міжнародних економічних відносин із поглибленим вивченням проблем міжнародного публічного права, яка має назву «Подвійний диплом». Програма надає необхідні знання для ведення економічної діяльності в умовах функціонування спільного ринку Європейского Союзу з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. 

Студенти КЕІ мають можливість проходження практики в перших компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс».

З метою залучення студентів до активного вивчення англійської мови, вдосконалення іншомовних навичок та методичної компетенції викладачів іноземних мов інститут бере участь у спільному проекті Міністерства освіти і науки України та «Корпусу Миру США» «Практичний курс викладання англійської мови» згідно з Меморандумом про співпрацю у галузі викладання англійської мови, економічної та екологічної освіти між МОН України та «Корпусом Миру США» в Україні (угода між «Корпусом Миру США» та КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» від 12 вересня 2010 р.). Більше 10 років в інституті працюють викладачі-волонтери Корпусу Миру США в Україні. Вони викладали курси ділової та фахової мови, спецкурс, організували клуб американської культури, бізнес-клуб, літню школу Camp LEAD.

В інституті впроваджена і працює система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке є платформою для навчання і надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.

Щорічно в інституті проводиться яскраве змагання факультетів у конкурсі самодіяльності «Студентська весна».

У 2016 р. Криворізький економічний інститут зустрів свій півстолітній ювілей у дружній родині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Нові виклики сьогодення актуалізують проведення цілеспрямованої роботи з модернізації змісту освіти, упровадження новітніх технологій та інтерактивних методів навчання фахівців економічного, правового та ІТ-профілю. Для реалізації поставлених задач у Криворізького економічного інституту є всі необхідні умови для якісного навчання майбутніх фахівців, їхньої наукової, пошукової, спортивної і художньої діяльності, творчого змістовного дозвілля.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на офіційному сайті Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наші двері відчинені для всіх, хто прагне, не шкодуючи сил,
працювати заради добробуту та процвітання України!

Остання редакція: 10.10.16