Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

TEMPUS

                                                             

 

Проект TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 543893- TEMPUS– 1 – 2013 – 1 – AZ– TEMPUS– SMGR

Програма Темпус – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Мета та завдання проекту:

  • створити міжнародне освітнє середовище з різноманітними студентами
  • стати університетом з глобальними зв’язками;
  • бути членом міжнародної мережі університетів;
  • бути включеним до міжнародно визнаних рейтингів університетів та викладачами;
  • розробити спеціальний адміністративний механізм управління міжнародними зв’язками, заснований як на європейському досвіді, так і на українських освітніх традиціях, які допомагатимуть ВНЗ-партнерам;
  • визначити місію та завдання відділу міжнародних зв’язків (ВМЗ).

Очікувані результати:

I. Визначити найбільш ефективну структуру ВМЗ.

II. Підготовити необхідні програмні документи.

III. Розробити ефективний механізм для визначення місії та завдань ВМЗ.

IV. ВНЗ включити до міжнародно визнаних рейтингів університетів.

V. Механізм управління ВМЗ регулярно оновлюваним (модернізованим).

 

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 30 листопада 2016

 

Отримувач гранту: Азербайджанський державний економічний університет, м. Баку, Азербайджан

 

Web-site проекту: http://univia-tempus.az/

 

Партнери з України:

1. Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)

2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)

 

Заходи в рамках проекту:

29.09.2015 Прес-реліз щодо проведення Інформаційного дня в рамках виконання міжнародного грантового Проекту TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків»

31.05.-01.06.2016 Прес-реліз тренінгу щодо реалізації проекту TEMPUS «Розвиток та вдосконалення університетського управління в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 

          

Остання редакція: 29.06.16