Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Порядок надання медичної допомоги

Іноземці, які постійно проживають в Україні, а також особи, які подали заяви про надання їм статусу біженця в Україні, та особи, які в установленому порядку отримали статус біженця в Україні користуються медичною допомогою на рівні з громадянами України. Всім іншим іноземцям медична допомога надається за плату, якщо законодавством України або міжнародними договорами України не передбачено інше.

Іноземці мають право звернутися за екстреною медичною допомогою до будь-якого державного та комунального закладу охорони здоров’я України. 

Надання медичної допомоги іноземцям, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється на підставі укладання іноземцями договорів (полісів) медичного страхування, із страховиками-резидентами, які отримали ліцензію на право здійснення медичного страхування.

 
Остання редакція: 25.01.16