Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація про підготовче відділення та умови навчання на ньому

За роки існування підготовлено більше 1000 слухачів, переважна більшість яких була зарахована на перший курс КНЕУ.

Навчання на підготовчому відділенні проводиться у відповідності до розроблених на основі типових програм робочих програм з наступних дисциплін: української (російської) мови, математики, основ економіки, економічної і соціальної географії, інформатики. 

Навчальні плани і програми підготовчого відділення КНЕУ відповідають державним стандартам та вимогам. Кожна дисципліна, яка викладається на підготовчому відділенні, має необхідний блок навчально-методичної документації: робочі програми, методичні вказівки для практичних, лабораторних занять, для самостійної роботи слухачів, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, словники та ін. Лабораторні та практичні роботи, передбачені навчальним планом проводяться в спеціалізованих приміщеннях, обладнаних сучасною технікою і приладами. Бібліотека університету має достатню кількість посібників і підручників з дисциплін, які вивчають на підготовчому відділенні.

Прийом іноземних громадян на підготовче відділення здійснюється на підставах: міжнародних угод України з іншими державами; угоди Міністерства освіти і науки України; угод (контрактів) між КНЕУ та фізичними особами.

Вартість навчання на підготовчому відділенні на 01.09.2018 р. складає 1000 доларів США, яка вноситься в гривнах по курсу Національного банку України, термін навчання складає десять місяців.

 
Остання редакція: 07.05.19