Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому на навчання, строки прийому заяв і документів, порядок проведення оцінювання поданих іноземцем документів та співбесіда

Правила прийому на навчання, строки прийому заяв і документів, порядок проведення оцінювання поданих іноземцем документів та співбесіда

Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здійснюється 12 липня 2019 року по 10 вересня 2019 року на підставі рекомендації за результатами співбесіди з трьох конкурсних предметів. Cпівбесіда проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів. Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з кожного конкурсного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких оцінений позитивною оцінкою з кожного конкурсного предмету.Cпівбесіда проводиться в декілька сесій за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

Як результати співбесіди зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі..

Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідної спеціальності (напряму підготовки), здійснюється на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з 12 липня 2019 року по 10 вересня 2019 року.

Зарахування  до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» зазначеної категорії вступників здійснюється на підставі рекомендації за результатами співбесіди з фахового випробування та з української мови (для англомовних програм – фахового випробування та іноземної мови). Cпівбесіда проводиться за Програмами фахових вступних екзаменів з відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) та Програмою співбесіди з української мови для іноземців та осіб без громадянства, ухваленими Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів з кожного конкурсного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче 50 балів.

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра здобутого за іншою спеціальністю додатково проводиться співбесіда з економічної теорії.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання*

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

 

Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Назва

Код

Назва

Факультет обліку та податкового менеджменту

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Облік і аудит

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Податковий менеджмент

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

073

Менеджмент, спеціалізація – Безпека бізнесу

Факультет фінансів

Управління та адміністрування

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація –Фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Корпоративні фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Банківський бізнес

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Митна справа

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Страхування та ризик-менеджмент

Факультет економіки та управління

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економічна аналітика

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

Економіка,  спеціалізація - Економіка

агробізнесу

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

073

Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

073

Менеджмент, спеціалізація – Бізнес-адміністрування (англомовна)

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємництво

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Навчально-науковий інститут

«Інститут інформаційних технологій в економіці»

 

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

051

Економіка,  спеціалізація – Аналітичне забезпечення національної та міжнародної безпеки

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки , спеціалізація – Інформаційні управляючі системи і технології

122

Комп’ютерні науки , спеціалізація – Системи штучного інтелекту

124

Системний аналіз

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Міжнародний бізнес

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Міжнародні фінанси

 

073

Менеджмент, спеціалізація – Міжнародний менеджмент

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент персоналу

Факультет маркетингу

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Комерційна діяльність та логістика

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут»

Право

081

    Право,  спеціалізація – Публічне право

081

Право,  спеціалізація – Приватне право

* - Фахова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян здійснюється за ліцензованим обсягом – 150 осіб на рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Назва

Код

Назва

Факультет обліку та податкового менеджменту

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Облік і аудит

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Податковий менеджмент

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Диджитал-облік

071

Облік і оподаткування, спеціалізація – Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

Факультет фінансів

Управління та адміністрування

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація –Фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Корпоративні фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Банківський бізнес

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Митна справа

Факультет економіки та управління

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економічна аналітика

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

Економіка,  спеціалізація - Економіка

агробізнесу

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

073

Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємництво

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Навчально-науковий інститут

«Інститут інформаційних технологій в економіці»

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

051

Економіка,  спеціалізація – Цифрова економіка

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

124

Системний аналіз

125

Кібербезпека

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Міжнародний бізнес

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Факультет управління персоналом,

соціології та психології

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта  (Економіка), спеціалізація – Економічна та бізнес-освіта

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія,  спеціалізація – Економічна та соціальна психологія

054

Соціологія,  спеціалізація – Соціологія економіки та підприємництва

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент соціальної сфери

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент персоналу

Факультет маркетингу

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Зелена економіка

Економіка,  спеціалізація – Економіка міста та урбаністика

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Комерційна діяльність та логістика

Сфера обслуговування

242

Туризм

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут»

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

081

Право,  спеціалізація – Право національної безпеки

081

Право,  спеціалізація – Право громадської і політичної діяльності

 

Остання редакція: 12.04.19