Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік документів, які потрібно подати для навчання

 
 • заяву-анкету
 • оригінал та копію документа про попередню освіту
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін
 • копію документа про народження 
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до вїзду на навчання в Україну  
 • копію паспортного документу іноземця, або документа, що посвідчує особу без громадянства з перекладом на українську мову та завірено нотаріально
 • дійсний поліс медичного страхування 
 • 10 кольорових фотокарток, розміром 3,5 на 4,5
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності) 
 • поштовий конверт 
 • файлову папку  зі швидкозшивачем 

Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою та легалізовані з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, виданих навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти, університет відраховує такого іноземця.

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць.

 
Остання редакція: 11.05.18