Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Постановка на квартоблік

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тобто квартирний облік,  ведеться відповідно до Житлового кодексу Української РСР та Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР від 11.12.1984 року №470.
 Хто може стати на квартирний облік?
 На квартирний облік беруться громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Такими визнаються:
 1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими органами обласних, Київської і Севастопольської міських органів місцевого самоврядування  разом з виборними органами профспілок. Відповідно до Постанови виконкому міськради і президії міськради профспілок від 15.07.1985 року №582 „Про порядок застосування в м. Києві „Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР” тими, хто потребує поліпшення житлових умов в м. Києві, визнаються громадяни, які мають житлову площу до 7,5 кв. м включно на кожного члена родини;
 2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;
 3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених захворювань затверджується у визначеному законом порядку;
 4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
 5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 6) які проживають у гуртожитках;
 7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі, якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).
 Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов населеного пункту квартирах:
 - особи, які належать до інвалідів війни;
 - особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 - Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;
 - учасники бойових дій та учасники війни;
 - працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації.
 Крім того, постановою виконкому міськради і президії міськради профспілок від 15.07.1985 року №582 „Про порядок застосування в м. Києві „Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР” надано дозвіл зараховувати на квартирний облік громадян:
 - які проживають у двокімнатних квартирах з суміжними кімнатами, де утворилось дві або більше родини або у трикімнатних квартирах, де утворилось не менше двох родин та відсутня ізольована кімната для однієї з них, при умові, якщо на одну особу родин, залишених проживати в цій квартирі, припадатиме не більше однієї кімнати;
 - які проживають у службових приміщеннях, наданих у зв'язку з характером їх трудових відносин, не менше п'яти років і незалежно від розміру приміщення;
 - які проживають та зареєстровані згідно з договором піднайму не менше, ніж п'ять років після його укладення, в будинках державного фонду або згідно договору найму в будинках житлово-будівельних та житлових кооперативів, а також у жилих приміщеннях, які належать громадянам на праві особистої власності;
 - які проживають не менше п'яти років у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі, яку вони займають;
 - у складі родин яких є інваліди дитинства, хворі інших категорій, що користуються відповідними пільгами, у випадках, якщо на кожного члена сім'ї припадає менше 9,0 кв. метрів жилої площі.
 Варто пам’ятати, що громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів, не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов.

Скільки років необхідно прожити в м. Києві для постановки на квартирний облік?

Згідно з Постановою виконкому міськради і президії міськради профспілок від 15.07.1985 року №582 «Про порядок застосування в м. Києві "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР"» на квартирний облік беруться громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, постійно проживають та зареєстровані у м. Києві не менш, як п’ять років.

Чи є винятки щодо мінімального терміну проживання в м. Києві?

Так, умова про реєстрацію не поширюється: – на випадки реєстрації другого з подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків; – для громадян, тимчасово відсутніх у цьому населеному пункті, якщо за ними за законом зберігається жиле приміщення. Крім того, громадяни, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, наприклад педагогічні працівники, беруться на квартирний облік за наявності підстав незалежно від тривалості проживання в м. Києві. Працівники, пов’язані за родом занять з постійним пересуванням, беруться на квартирний облік у тому населеному пункті, в якому вони прописані у встановленому порядку.

Які органи здійснюють квартирний облік?

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється, зазвичай, за місцем проживання у виконавчому органі районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради. В м. Києві облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як правило, ведуть районні в м. Києві державні адміністрації. Облік потребуючих поліпшення житлових умов громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням – також і за місцем проживання. Нарівні з ними беруться на облік громадяни, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах, організаціях у зв’язку з виходом на пенсію. Кожна сім’я може перебувати на квартирному обліку за місцем роботи одного з членів сім’ї (за їх вибором) та у районній в м. Києві державній адміністрації.

Які документи подаються для взяття на квартирний облік?

Для взяття на квартирний облік необхідно подати такі документи: – заяву (підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік); – довідку з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію, видану організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку (форма №3). – довідку про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи або у районній у м. Києві державній адміністрації. У разі необхідності, до заяви додаються також: – медичний висновок, – довідка про невідповідність житлового приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам; – копія договору піднайму житлового приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму житлового приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (квартирі), що належить громадянину на праві приватної власності.

Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, вказують про це у заяві і подають відповідні документи. Крім зазначених документів, можуть при необхідності запитуватися в заявників ще й додаткові документи (копії паспорту, картки фізичної особи – платника податків, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, акту обстеження житлових умов тощо).

Юридична служба КМОППОіНУ

Остання редакція: 23.10.13