Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила внутрішнього розпорядку

 

 
Остання редакція: 26.06.17