Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ліцензування та акредитації

Нормативні документи з ліцензування та акредитації

Нормативні і допоміжні документи "Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти"

Акредитація освітніх програм

Гарантам освітніх програм

Якісний склад науково-педагогічних працівників КНЕУ

 

Основні завдання та функції ліцензійного та акредитаційного характеру

  • Організація роботи з підготовки пакетів документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм та Університету в цілому.
  • Формування та супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію.
  • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм.
  • Здійснення контролю за своєчасним поданням відповідними суб’єктами освітньої діяльності інформації для оформленням (переоформлення) відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей).
  • Планування та організація роботи з реалізації процедур ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм.
  • Відслідковування відповідності (невідповідності) кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Університету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти та вимог до акредитації освітніх програм.
  • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.
  • Експертиза пакету документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм на відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимогам до акредитації освітніх програм.
  • Супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію та ліцензування.
  • Ведення обліку (реєстру) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ тощо.

 

 

 

Остання редакція: 06.10.22