Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ліцензування та акредитації

Інформація та документи передбачені Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту"

Учасникам акредитаційного процесу "Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти"

Акредитація освітніх програм

Гарантам освітніх програм

 

Основні завдання та функції ліцензійного та акредитаційного характеру

  • Організація роботи з підготовки пакетів документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм та Університету в цілому.
  • Формування та супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію.
  • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм.
  • Здійснення контролю за своєчасним поданням відповідними суб’єктами освітньої діяльності інформації для оформленням (переоформлення) відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей).
  • Планування та організація роботи з реалізації процедур ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм.
  • Відслідковування відповідності (невідповідності) кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Університету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти та вимог до акредитації освітніх програм.
  • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм.
  • Експертиза пакету документів щодо ліцензування освітньої діяльності та / або акредитації освітніх програм на відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимогам до акредитації освітніх програм.
  • Супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію та ліцензування.
  • Ведення обліку (реєстру) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ тощо.

Архів відеозвітів

 

Остання редакція: 28.09.23