Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ освітніх програм, ліцензування та акредитації

Наказ та положення

Відділ освітніх програм, ліцензування та акредитаціїструктурний підрозділ Центру менеджменту та моніторингу якості освіти Університету, створений з метою координування дій з розробки освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях; організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації освітньої діяльності Університету, а також для вивчення та узагальнення досвіду закладів вищої освіти України щодо запровадження нових спеціальностей в Університеті.

Основні завдання Відділу:

 • організація роботи з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • формування та супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • здійснення контролю за своєчасним оформленням Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм, їх переоформленням;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі щодо наповнення та змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, державних вимог щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази.

Функції Відділу:

 • планує та організовує роботу з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, проведення процедур ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
 • складає плани (графіки) проведення ліцензування та акредитації, доводить їх до відома керівників структурних підрозділів;
 • веде контроль в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • надає інформаційно-консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, ліцензування нових спеціальностей (спеціалізацій) та акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм;
 • проводить перевірку та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • організовує експертизу матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;
 • готує проекти розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та  акредитаційних справ;
 • організовує формування ліцензійних та  акредитаційних справ;
 • здійснює супровід справ щодо ліцензування та  акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • веде облік (реєстр) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечує зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ.
Остання редакція: 19.11.19