Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Склад Організаційного комітету

Голова Організаційного комітету з проведення виборів ректора
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (далі — Організаційний комітет):

ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович,
декан факультету економіки та управління, доцент, к.е.н.

Заступник голови Організаційного комітету:

ФЕДОРЧЕНКО Андрій Васильович,
завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка, професор, д.е.н.

Секретар Організаційного комітету:

МУРАШКО Олена Володимирівна,
професор кафедри банківської справи та страхування, доцент, к.е.н.

Члени Організаційного комітету:

1.    ДІХНИЧ Людмила Павлівна, методист Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний  економічний університет імені Вадима Гетьмана»».

2.    КИЦАК Тарас Григорович, доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом, к.е.н.

3.    КОЖЕЧЕНКОВ Микола Олегович, студент 3 курсу  факультету міжнародної економіки і менеджменту, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», освітня програма «Міжнародні економічні відносини», очна(денна) форма навчання, голова Студентської академічної ради Університету.

4.    КОЗАЧОК Тетяна Сергіївна, доцент кафедри міжнародного менеджменту, к.е.н.

5.    КОЦУПАЛ Олена Олексіївна, начальник відділу кадрів.

6.    КРАВЧЕНКО Лариса Олексіївна, викладач правознавчих дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»».

7.    КРАСЮК Юлія Миколаївна, доцент кафедри інформатики та системології, к.пед.н., доцент.

8.    КУЛАКІВСЬКА Тетяна Вікторівна, начальник навчального відділу.

9.    ЛЕСНЯК Володимир Олександрович, заступник директора з навчальної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»», к.е.н.

10.    ПРИМАЧЕНКО Олена Леонідівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, к.е.н., доцент.

11.    СОКИРИНСЬКА Людмила Анатоліївна, начальник юридичного відділу.

12.    ШУЛЬЖЕНКО Федір Пилипович, завідувач кафедри теорії та історії права, професор, д.політ.н.