Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Онищенко К. Інфографіка у бізнесі

Онищенко Катерина, ФЕтаУ, 5 курс, ЕЕП-504

katrona@ukr.net

ІНФОГРАФІКА У БІЗНЕСІ

Онищенко Екатерина

Onyshchenko Kateryna

ИНФОГРАФИКА В БИЗНЕСЕ

BUSINESS INFOGRAPHICS

Актуальність. У ХХІ столітті спостерігаються якісно нові зміни в формах представлення даних у бізнес середовищі. «Існує одна проста причина, чому візуалізація стає настільки важливою. Це наше бажання розібратися в тому, що відбувається в світі, в той час як все стає більш заплутаним» - Аліса Роурстон (New York Times) [3]. За таких умов більшість топ-менеджерів зіштовхується з проблемою браку необхідних знань у дизайні та представленні аналізованих даних. Менеджмент вітчизняних підприємств або взагалі не чув про можливості використання інфографіки у бізнесі, або має обмежене уявлення про саму концепцію візуалізації даних (графіки, діаграми).

Постановка проблеми. Потреба в розумінні значних масивів даних, що наразі характерні для сучасного бізнесу, візуалізації ключових закономірностей та виявленні залежностей вимагають застосування інноваційних підходів. Одним з найпоширеніших та найефективніших є бізнес-інфографіка. Метою статті є визначення сутності та основних теоретичних засад бізнес-інфографіки.

Результати дослідження. Візуальне сприйняття грає ключову роль в сприйнятті світу. За результатами досліджень Нью-Йоркського університету саме  візуально ми отримуємо 80-90% інформації. При навчанні маленьких дітей ми з задоволенням використовуємо принцип інформація малюнок. Сучасні дослідження мозку доводять, що саме така подача інформації найкраще сприймається людьми в будь-якому віці. Наш мозок мислить лінійно, але через це при конспектуванні чи передачі інформації поєднання понятійного та образного навантаження покращує запам’ятовування і сприйняття отриманої інформації.

Якщо для Вас важлива чіткість і системність комунікації, то візуалізація інформації – один з інструментів, який допоможе в цьому. Головна перевага – можливість управляти інформацією з великим рівнем насиченості, органічно використовуючи вербальне і образне мислення [3].

Що ж таке інфографіка? Зазвичай під цим терміном розуміється візуальне представлення інформації, даних і знань. Іншими словами, це такі графіки, в яких відображається комплексна інформація, необхідна для швидкого подання великої кількості даних. Інфографіку активно використовують в абсолютно різних сферах діяльності, починаючи від науки і статистики демографічних даних і закінчуючи журналістикою та освітою. Загалом, це досить універсальний засіб для поширення концептуальної інформації.

У бізнесі інфографіка може використовуватися менеджерами і маркетологами в тих випадках, коли їм необхідно представити будь-яку кількісну інформацію (річні звіти Nielsen, Kraft Foods тощо). Це наочно і по-справжньому красиво, а іноді і критично важливо для бізнесу (дешборди[1]). Важлива частина бізнес-інфографіки – розуміння суті зображуваного. А значить дизайнеру важливо вміти «читати» і аналізувати ті дані, з якими він працює. Дизайн – не найважливіше, майстри вищого класу вміють передати потрібне повідомлення навіть на серветці [1].

Візуалізація буває трьох рівнів:

1.     Візуалізація данихдопомагає прочитати цифри – це представлення масиву даних діаграмою, що дозволяє побачити закономірності;

2.     Візуалізація інформаціїз'єднує різні факти в «історію», і в якійсь мірі вже пропонує інтерпретацію подій. Напевно це і є «інфографіка» в її чистому вигляді;

3.     Візуалізація знань. Коли, наприклад, підприємець хоче донести світові ідею свого інноваційного бізнесу. Ідея є задумом і йому треба допомогти втілити її не в форму слів, а зображення, схему, карту [2].

Візуалізація потрібна, щоб замінити великі та важкі для сприйняття таблиці і текстові дані картинками. Найпростіший спосіб візуалізації даних – побудова діаграм. Але діаграми, з однієї сторони, не дуже емоційні, а з іншої – при великих об’ємах даних відбувається перевантаження уже не текстом, а діаграмами [3].

Першими інфографіку, як успішний інструмент розвитку бізнесу почали використовувати медіа. Як новий жанр в пресі, інфографіка з’явилася в 1982 році в газеті USA Today. Інформаційні малюнки в 1990-х стали фішкою таких видань, як New York Times і Guardian [3].

Один з найвідоміших експертів сучасності в сфері інфографіки Едвард Тафті стверджує: «Інфографіки відображають суть інформації. Безсумнівно, що вони можуть бути більш зрозумілішими і наочнішими, ніж традиційні статистичні розрахунки»[4].

Створення інфографіки нагадує формування будь-якого бізнес-процесу, оскільки проходить такі етапи:

  • формування цілі створення інфографіки і визначення цільової аудиторії;
  • збір певної кількості даних і матеріалів по темі;
  • аналітика і обробка інформації;
  • побудова доступної візуалізації, верстка [3].

Графічне подання бізнес інформації повинно:

  • відображати дані та уникати їх спотворення;
  • змушувати глядача замислюватися про суть графіка, а не про його дизайн, спосіб розміщення інформації, технологію виробництва або про що-небудь ще;
  • логічно упорядковувати великі обсяги інформації (вміщати безліч чисел в невеликий простір).
  • спрощувати для глядача порівняння різних фрагментів даних та представляти їх на кількох рівнях деталізації (від загального огляду до тонкощів і дрібниць).

Головною умовою успішної інфографіки є її здатність бути єдиним цілим зі статистичними і словесним описом даних [4].

Для побудови бізнес-інфографіки існує велика кількість програм (Tableau, Adobe Illustrator, CorelDraw тощо). Однак найпопулярнішим є поєднання MSExcelта AdobePhotoschop.

На даний момент, в Україні використання інфографіки у бізнесі не набуло широкого поширення. Проте вже є компанії які не тільки роблять якісну бізнес-інфографіку, а й проводять відповідні тренінги (наприклад, UkrainianMediaService, Фанк і Консалтинг).

Висновки. В останні роки відбувається велика кількість змін у бізнес-аналітиці. Отже, великі обсяги даних стануть ще більшими. Зростання обсягів даних є тенденцією, яка заполонила весь світ. Більшість організацій будуть використовувати інформацію, а не лише збирати і зберігати її. Це чинитиме тиск на постачальників, які пропонують рішення, що дійсно дозволяють обробляти величезні обсяги даних.

Інтерактивна візуалізація даних стає необхідною вимогою сучасного бізнесу. Бізнес користувачі будуть очікувати від своїх організацій можливості візуалізувати графічно цікаві дані (на веб-сайтах або блогах).

Більше того, враховуючи тенденцію збільшення обсягів даних, інтерактивна візуалізація стане інструментом, який матиме критичне значення. Звіти. наповнені безкінечними рядами цифр та статистики, нудні перевантажені графіки. на які доводиться витрачати години, щоб зрозуміти, і тижні, щоб змінити, вже не актуальні.

Таким чином, можна впевнено говорити про те, що на сучасному етапі розвитку бізнесу з його постійно зростаючими обсягами інформації використання інфографіки є вже не модною тенденцією, а об’єктивною необхідністю.

ЛІТЕРАТУРА

1. Доброва И. Что такое инфографика? [Электронный ресурс] // Официальний сайт агентства Infographer. – Режим доступа: http://infographer.ru/infographica/

2. Доброва И. Три уровня визуализации: данных, информации, знания. [Электронный ресурс] // Официальний сайт агентства Infographer. – Режим доступа: http://infographer.ru/3dimentions/

3. Новакивська Д. Новый взгляд на визуализацию информации. [Электронный ресурс] // Официальний сайт журнала HRMagazine. – Режим доступа: http://www.hrm.ua/article/novij_vzgljad_na_vizualizaciju

4. Edward R. Tufte. The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press. (2001, 2nd edition, ISBN 0-9613921-4-2).

Кометарі до матеріалу можна залишитут тут: http://vk.com/topic-36835937_26263843[1]Дешборд – це регулярний стиснений (односторінковий) звіт, що чітко показує всі операційні результати компанії.

Остання редакція: 10.04.12